Din 1 iulie se modifică modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) internă și externă. Un document în acest sens a fost aprobat luni de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

Documentul prevede că în perioada 1 iulie 2019 – 30 iunie 2020, asigurătorii vor aplica prima de referință pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă calculată de autoritatea de supraveghere. Plata de referință va fi calculată, în baza datelor statistice generalizate și condițional validate la nivel de piață, și aprobată de autoritatea de supraveghere, cel puțin o dată pe an. 

Menționăm că, prima de referință constituie prima care este stabilită la încheierea contractelor de asigurare în Sistemul informațional automatizat RCA Data, în funcție de:

  • categoria autovehiculului;
  • teritoriul utilizării;
  • statutul juridic al posesorului autovehiculului;
  • tipul contractului;
  • vârsta şi vechimea în conducere a asiguratului şi utilizatorului autovehiculului. 

În acest caz nu se va aplica ”bonus-malus”. Acesta se calculează automatizat în funcție de istoricul daunelor individual pentru fiecare asigurat.

Astfel, asigurătorii autorizați să practice asigurarea obligatorie RCA, urmează să prezinte autorității de supraveghere anual, până în data de 15 martie a anului în curs, baza tehnică de calcul aferentă datelor statistice, conform anexei la Metodologia unică de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 57/13 din 28.12.2018.

Prima de asigurare de bază și coeficienții de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă calculați de către asigurători potrivit Metodologiei urmează a fi puși în aplicare de la 1 iulie 2020.