Banca Națională a Moldovei (BNM) vrea să stabilească norme de organizare și efectuare a controalelor pe teren la sediile prestatorilor de servicii de plată nebancari din Republica Moldova (societăți de plată, societăți emitente de monedă electronică și furnizorilor de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei), ale sucursalelor și agenților acestora. Astfel, BNM a elaborat și a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor.

Potrivit documentului, controalele pe teren la prestatorii nebancari au ca scop identificarea riscurilor și nivelului de risc la care sunt expuși, evaluarea capacităților conducerii prestatorilor nebancari de a gestiona eficient riscurile depistate și examinarea informațiilor prezentate de către prestatorii nebancari la BNM inclusiv prin prisma respectării cerințelor actelor normative în vigoare. Controlul pe teren va determina situația generală a prestatorului nebancar, cauzele și factorii care afectează siguranța și stabilitatea activității acestuia.

Principale caracteristici ale controlului pe teren la prestatorul nebancar sunt:

  • se bazează pe evaluarea riscurilor, acordând prioritate unui risc mai ridicat sau unui nivel mai scăzut de control în domeniul supus controlului;
  • analiza în perspectivă a indicatorilor actuali sau istorici ai activității prestatorilor nebancari pentru a prevedea impacturi negative viitoare;
  • este orientat spre acțiunile și/ sau măsurile de remediere care trebuie luate de către prestatorul nebancar.

Controalele pe teren la prestatori nebancari pot fi:

1)      în funcție de scopul controlului:

a)       controale complexe – supuse verificării fiind toată activitatea desfășurată de către prestatorii nebancari;

b)      controale tematice – supuse verificării fiind unui domeniu sau anumite domenii ale activității prestatorilor nebancari;

2)      în funcție de modul de desfășurare:

a)       controale planificate – controale efectuate în baza unui plan anual aprobat de BNM;

b)      controale inopinate – efectuarea cărora nu este prevăzută în planul anual al BNM de control și care, de regulă, se inițiază ca reacție la un eveniment sau incident ce poate avea un impact semnificativ asupra activității prestatorului nebancar sau utilizatorilor.

Controlul tematic poate avea drept obiect verificarea, evaluarea îndeplinirii măsurilor de remediere și sancțiunilor impuse de către BNM prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM privind controlul pe teren efectuat anterior la prestatorul nebancar.

Elaborarea planului de control este efectuată în baza evaluării riscurilor de activitate a prestatorilor nebancari luând în considerare, dar nu se limitează la încălcările depistate în cadrul controalelor precedente, de încetarea sau lichidarea încălcărilor constatate anterior, rezultatele supravegherii din oficiu, sesizările/ petițiile parvenite în adresa acestora.

La efectuarea controalelor la prestatorii nebancari, perioada supusă examinării va fi stabilită de la ultima dată cuprinsă de controlul precedent până la ultima dată a lunii precedente datei dispunerii controlului.