Magistrații din Republica Moldova și România au făcut schimb de experiență privind aplicarea termenelor de prescripție în procedura civilă și cea penală. Seminarul s-a desfășurat la începutul lunii, la Ungheni.

Și anume, în cadrul discuțiilor a fost evidențiat cadrul legal și aspectele practice privind prescripția penală și civilă din Republica Moldova, dar și prevederile legale în acest sens aplicate în România. De asemenea, s-a discutat despre prescripția în materia contenciosului administrativ, suspendarea prescripției extinctive în materie civilă.

Evenimentul a fost organizat în baza protocolului de colaborare semnat, în 2014, între Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași. Documentul prevede, inclusiv, organizarea periodică a activităţilor comune de formare profesională și a dezbaterilor privind problemele din domeniile de interes comun.

Seminarul de la începutul lunii iunie a fost al 16-lea eveniment comun. La acesta au participat magistrați de la Judecătoria Ungheni și din Iași, Hârlău, România.

Menționăm că, Judecătoria Ungheni are nouă magistrați, iar președinte al instanței este Vasile Șchiopu.