Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat noi norme de recoltare şi analiză probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, de medicamente cu efecte similare acestora. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 iulie, cu mențiunea despre abrogarea vechilor norme.

Potrivit noilor norme, probele biologice sunt recoltate de către instituțiile medicosanitare, abilitate cu dreptul de efectuare a examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei.

Normele stabilesc că recoltarea probelor biologice constituie o urgenţă medicală şi nu poate fi refuzată de nici o instituție medico-sanitară abilitată cu acest drept, iar refuzul atrage răspunderea disciplinară a personalului medical implicat, cu excepţia situaţiilor, în care prin prelevare se pune în pericol viaţa persoanei testate.

Recoltarea probelor biologice se va efectua în baza solicitării organelor de drept, conducătorilor instituțiilor sau organizaţiilor, precum şi în baza adresării personale a cetăţenilor.

Identificarea persoanei pentru examinarea medicală și recoltarea probelor biologice se face în mod obligatoriu în baza unuia din următoarele acte de identitate: buletin de identitate, paşaport, permis de conducere, livret militar, formular nr. 9 sau permis de şedere temporară.

Pentru determinarea alcoolemiei se vor recolta consecutiv două probe de sînge din venă, fiecare probă conţinând câte 10 ml sânge. În situaţia, în care nu se pot preleva 10 ml de sânge, aceasta se mentionează în Procesul-verbal al examinării, cu indicarea motivului.

Recoltarea sângelui se va efectua cu seringi jetabile și preferențial într-un interval de timp de pînă la 30 de minute de la solicitare.

Pentru determinarea drogurilor și altor substanțe psihotrope, de medicamente capabile să influențeze comportamentul se recoltează o singură probă (cel puțin 10 ml) de sânge şi în mod obligatoriu 50/100 ml urină. În situaţiile medicale speciale, în care nu se poate efectua recoltarea sângelui, precum şi în cazul refuzului de recoltare, acest fapt se mentionează în mod expres în Procesul-verbal al examinării medicale, precizându-se motivul nerecoltării.

În situaţia examinării persoanelor implicate în accidente rutiere, probele biologice se recoltează şi, după caz, de la victime, cel puţin o probă de sânge. Pentru a stabili consumul de droguri și de alte substanțe psihotrope, de medicamente capabile să influențeze comportamentul, suplimentar, la probele de sânge, se prelevează obligatoriu şi 50/100 ml urină. În cazul testului pozitiv, proba de urină urmează a fi transmisă în laboratorul instituției pentru determinarea drogului sau medicamentului consumat.

Probele recoltate se înregistrează în Registrul de evidenţă, aprobat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, cu paginile enumerate şi sigilate.

În cazul spitalizării urgente a persoanelor accidentate și/sau a victimelor, când starea sănătăţii acestora nu permite examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, stabilirea stării de ebrietate, se determină numai în temeiul analizelor de laborator. Se recoltează două probe (cel puțin 10 ml) de sânge şi în mod obligatoriu două probe a câte 50/100 ml urină. O probă de sânge și de urină se trimit în laboratorul instituției pentru determinarea alcoolemiei/alcooluriei, a drogurilor și/sau a medicamentelor, iar a doua probă de sânge și urină se ambalează și, la solicitarea organelor de drept sau a subiectului examinării, se transportă la Centrul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizelor toxicologice.

Determinarea alcoolemiei în probele biologice se efectuează prin metoda cromatografiei gazoase, iar prezența drogurilor şi a altor substanţe psihotrope, ce provoacă ebrietatea, a medicamente capabile să influențeze comportamentul se efectuează prin metoda biochimică şi/ sau cromatografică. În rezultatele analizelor se înscrie valoarea concentraţiei alcoolului în sânge (alcoolemia) sau, după caz, şi în urină (alcooluria).

Evidenţa rezultatelor investigaţiilor la alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope, de medicamente capabile să influențeze comportamentul se ţine în Registru, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, numerotat şi sigilat.

Proba biologică recoltată neutilizată, după determinarea alcoolemiei sau prezenţei în organism a drogurilor şi altor substanţe psihotrope se păstrează 35 de zile, în condiţii stricte de conservare la frigider.

Rezultatul analizelor de laborator poate fi contestat de subiectul examinării medicale sau de organul de drept, care a dispus examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, în termen de 3 zile din data luării cunoștinței cu rezultatul analizei și concluziei medicale, prin solicitarea, în modul stabilit, a examinării de laborator a probei a doua de sânge și/sau urină și analizei ei în cadrul altei instituţii medicale abilitate, decît cea care a efectuat iniţial investigaţia.

Cheltuielile necesare pentru efectuarea examinării medicale privind stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, precum și/sau analiza de laborator a probelor recoltate (sînge și urină) sînt acoperite de solicitantul examinării/ contestării, conform actelor normative.

Noile norme sunt în vigoare de astăzi.

Precizăm că, potrivit Codului Contravențional, cauzele ebrietăţii, gradul şi influenţa ei asupra săvîrşirii contravenţiei se iau în considerare la stabilirea pedepsei. Totodată, săvârşirea contravenţiei în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe se consider circumstanță agravantă, însă instanţa de judecată este în drept, în funcţie de caracterul contravenţiei, să nu considere această circumstanţă ca agravantă.

Codul contravențional obligă persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional să accepte necondiţionat  testarea alcoolscopică, examenul medical, dactiloscopia, prelevarea de sînge şi de secreţii ale corpului pentru analiză.

Totodată, potrivit Codului,  agentul constatator este în drept să aplice, drept măsură procesuală de constrângere, testarea alcoolscopică sau examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate produse de alcool sau de alte substanţe.