BC ”EuroCreditBank” SA s-a ales cu avertisment din partea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru neconformitatea sistemelor informaționale cu normele impuse. Decizia a fost luată de Comitetul executiv al BNM în data de 14 martie.

Și anume, Banca Națională indică că în urma unui control tematic Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis aplicarea sancțiunii cu avertisment față de BC ”EuroCreditBank” S.A., pentru încălcările constatate. Instituția bancară a fost avertizată că trebuie să lichideze și să nu admită încălcarea actelor normative. La fel, instituția bancară a fost avertizată că s-ar putea alege cu sancțiuni mai dure dacă nu va înlătura încălcările depistate sau le va comite repetat.

În cadrul controlului au fost constatate unele încălcări ale Regulamentului privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor și Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncii.

Totodată, BNM menționează că ”EuroCreditBank” activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Totodată, abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.

Amintim că, de la începutul anului, BNM a mai sancționat două bănci. Și anume, este vorba despre BC ”EXIMBANK” SA și BC ”ProCredit Bank” SA. Ambele s-au ales cu câte un avertisment din partea autorității regulatoare.