Orice încălcare a Regulamentului Circulației Rutiere duce la aplicarea amenzilor, dar mărimea acestora depinde de anumite circumstanțe.

Regula general prevede că șoferii care reușesc să achite amenda timp de trei zile lucrătoare de la întocmirea procesului verbal, achită doar 50% din suma integrală. Însă, Codul contravențional conține și prevedere care stabilesc o altă regulă.

Este vorba de prevederile care au intrat în vigoare în decembrie 2018, prin care a fost instituită o procedură simplificată de constatare și examinare a contravenției.

Această procedură presupune achitarea unor amenzi mai mici, și anume o doime din minimul amenzii plătite, în cazul examinării contravenției în baza constatărilor personale ale agentului constatator sau o doime din maximul sancţiunii sub formă de amendă în cazul încheierii unui acord de colaborare.

Respectiv, achitarea acestor sume în termen de trei zile lucrătoare, ar însemna 25% din suma general a amenzii.

Noile reguli din Codul contravențional prevăd astfel posibilitatea încheierii unui acord de colaborare între agentul constatator, după caz, procuror și contravenient, care își recunoaște vina, integral, în schimbul unei pedepse reduse. Acordul poate fi încheiat în orice moment al procesului contravenţional pînă la soluţionarea în fond a cauzei.

Examinarea faptei contravenționale în baza constatărilor personale ale agentului constatator are loc în următoarele circumstanțe:
(1) În cazul depistării unei fapte ce constituie contravenție, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) contravenția poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator și nu necesită acumulare de probe;
b) persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvîrşirea contravenţiei;
c) examinarea contravenției și aplicarea sancțiunii țin de competența agentului constatator;
d) contravenția nu este pasibilă de sancțiunea confiscării bunurilor în conformitate cu art. 4397.
(2) În cazul săvîrșirii contravenției de către un minor, procedura simplificată poate fi aplicată doar în condițiile asistării acestuia de către reprezentantul său legal.
(3) În cazul tragerii la răspundere contravențională în condițiile alin. (1), agentul constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancțiune egală cu o doime din minimumul sancțiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărţii a doua.

Așadar, în cazul în care sunteți deacord cu fapta săvârșită, cereți agenților INP să fie întocmit actul de colaborare pentru procedura simplificată! După care achitați amenda în timp de 72 de ore și profitați de ”reducerea” de 75% din suma integrală a amenzii!

Sursa: autoexpert.md