Serviciul Fiscal vine cu o nouă explicație în baza generalizată a practicii fiscale, care se referă la activitatea independentă și posibilitatea comercializării mărfurilor de producție proprie în cadrul acesteia.

Serviciul informează că, potrivit art.5 pct. 361) din Codul fiscal, activităţi independente reprezintă activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit. 

Capitolul 102 din Codul fiscal reglementează regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente. 

Totodată, în conformitate cu art. 3 din Legea cu privire la comerţul interior, activitate de comerţ reprezintă activitatea de întreprinzător iniţiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor aferente vânzării mărfurilor, care are scopul de a asigura un venit.

Respectiv, persoanele fizice în cadrul activității independente au dreptul să comercializeze mărfuri de producție proprie.