După ce ”Alliance Investment Group” și ”ASITO Direct” au rămas fără licențe în domeniul asigurărilor, autoritățile au constatat că legislația nu stabilește expres norme aferente reglementării procedurii de anulare, emitere şi vânzare a cotelor de participare deţinute de acționarii ce nu întrunesc rigorile cadrului legal. Astfel, în cadrul ședinței de astăzi Guvernul și-a asumat răspunderea pentru un proiect care prevede modificarea și completarea Legii cu privire la asigurări.

Mai exact, în cazul asigurătorilor (reasigurătorilor), cărora li s-a retras licența și ale căror acțiuni nou-emise nu au fost vândute în condițiile Legii cu privire la asigurări, prin derogare de la prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, acțiunile nou-emise care nu au fost vândute reprezintă acțiuni de tezaur și nu pot depăși 10% din capitalul social al entității. În caz de depășire a limitei respective, organul executiv al entității este obligat să anuleze acțiunile și să reducă capitalul său social. În termen de 30 de zile de la data aprobării deciziei organului executiv privind reducerea capitalului social, entitatea prezintă autorității de supraveghere documentele stabilite prin actul normativ pentru înscrierea modificărilor aferente reducerii capitalului social.

Entitatea consemnează mijloacele bănești în conturile ultimilor deținători de acțiuni care au încălcat prevederile alin. (3) și (31 ) din articol 29, în baza principiului proporționalității, în limita maximă a profitului net al perioadei de gestiune, conform ultimului raport financiar, după reținerea tuturor cheltuielilor (taxe, plăți, comisioane, amenzi) aferente emiterii, vânzării și anulării.

Pentru asigurătorii (reasigurătorii) cărora li s-a retras licența și ale căror acțiuni au intrat sub incidența prevederilor art. II din Legea pentru modificarea articolului 29 din Legea cu privire la asigurări, termenul de vânzare a acțiunilor expuse spre vânzare continuă să curgă în condițiile reglementărilor autorității de supraveghere. Prin derogare de la prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, la expirarea termenului de vânzare a acțiunilor, stabilit în reglementările autorității de supraveghere, acțiunile nou-emise care nu au fost vândute reprezintă acțiuni de tezaur și nu pot depăși 10% din capitalul social al entității. În caz de depășire a limitei respective, organul executiv al entității este obligat să anuleze acțiunile și să reducă capitalul său social. În termen de 30 de zile de la data aprobării deciziei organului executiv privind reducerea capitalului social, entitatea prezintă autorității de supraveghere documentele stabilite prin actul normativ pentru înscrierea modificărilor aferente reducerii capitalului social. Entitatea consemnează mijloacele bănești în conturile ultimilor deținători de acțiuni care au încălcat prevederile art. 29 alin. (3) și (31) din Legea cu privire la asigurări, în baza principiului proporționalității, în limita maximă a profitului net al perioadei de gestiune, conform ultimului raport financiar, după reținerea tuturor cheltuielilor (taxe, plăți, comisioane, amenzi) aferente emiterii, vânzării și anulării.