Autoritățile vor să facă ”un târg” cu proprietarii unor bunuri imobile aflate în clădirea Procuraturii de pe adresa bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 73. Mai exact, Guvernul vrea să le dea acestora, la schimb, spații din cladirea Procuraturii municipiului Chișinău, aflată pe strada Armenească 94 și 96.

Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, schimbul va fi realizat de Agenția Proprietății Publice, iar în cazul în care vor fi identificate diferențe de preț, mijloacele financiare vor fi achitate în/din bugetul de stat. Bunurile imobile care urmează să fie schimbate au o suprafață totală de circa 1.250 m2.

Inițiativa nu este, însă, susținută în totalitate de experții anticorupție. Aceștia menționează, într-un raport, că în nota informativă a proiectului justificarea se bazează pe argumentul că proiectul are drept scop consolidarea spaţiilor necesare pentru asigurarea finalizării reconstrucţiei clădirii şi planificărilor corespunzător standardelor de organizare a activităţii organelor procuraturii.

Experții mai remarcă necesitatea prezentării următoarelor argumente pertinente care să justifice soluțiile optime ce țin de efectuarea schimbului de bunuri imobile proprietate privată cu alte bunuri imobile proprietate de stat:

  • indicarea în mod cert a procedurilor transparente și coerente care să asigure remedierea echitabilă a revendicărilor proprietarilor bunurilor imobile proprietate privată şi determinarea diferenţei de preţ în procesul schimbului;
  • stabilirea valorii estimative a bunurilor imobile propuse a fi preschimbate;
  • determinarea statutului bunului imobil situat în municipiul Chişinău, str. Armenească 96;
  • criteriile de determinare a bunurilor care se preschimbă.

Astfel, argumentarea trebuie să se bazeze pe principiul predictibilității de realizare, atât a interesului public de administrare eficientă, legală şi transparentă, cât și a interesului economic, fapt ce va garanta un rezultat pozitiv ca urmare a implementării prevederilor propuse. În acest sens, remarcă că, ”deşi se prezintă argumente pentru promovarea prevederilor din proiect, ca fiind strict necesar, efectuarea schimbului respectiv în vederea ”finalizării reconstrucţiei clădirii şi a replanificărilor corespunzător standardelor de organizare a activităţii organelor procuraturii", se atestă lipsa unei analize care să evalueze și să stabilească beneficiile/dezavantajele urmare a efectuării schimbului menţionat. Totodată, adiacent se remarcă lipsa estimării economico-financiare care va prognoza impactul reglementărilor proiectului asupra bugetului public naţional. De asemenea, pentru elucidarea aspectelor respective nota informativă necesită a fi completată cu argumente concludente care să justifice impactul social-economic care va surveni la implementare a dispoziţiilor propuse”.

Anterior, autoritățile au încercat să cumpere bunurile imobile aflate în mare parte la subsolul clădirii, au fost inițial date în locațiune, iar pe parcursul anilor 2008-2017 acestea au fost privatizate.