Autoritățile din România au adoptat Codul Administrativ prin ordonanță de urgență. Mai multe prevederi ale acestuia sun catalogate drept controversate, printre care pensiile speciale pentru primari și președinții de consilii județene, dar și schimbarea modului de numire a funcționarilor publici sau de adoptare a deciziilor în consiliile locale.

În cazul numirii unor miniștri în urma unei remanieri sau a vacantării unui portofoliu din Guvern, Codul Administrativ introduce noi reguli. Astfel, Președintele are dreptul să refuze o singură dată o nominalizare venită din partea premierului, pe motive care țin de oportunitate. Premierul are termen de 5 zile să propună un nou ministru, iar președintele are termen 10 zile să răspundă acestei propuneri.

Noul document conține reglementări care se regăsesc în 17 acte normative.

Comisia Europeană a criticat prevederile Codului legate de cariera funcționarilor publici, prin care unele atribuții ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sunt reduse, iar rigorile examenului la nivel național, pentru accederea pe funcții publice, nu se aplică în instituțiile administrațiilor locale.

Prevederea care a stârnit însă cele mai multe controverse este legată de pensiile speciale acordate primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene. Ei urmează să primească pensii speciale lunare, în plus față de cele normale, care se calculează ca procent din indemnizația brută, primită atunci când sunt în funcții.

Codul Administrativ mai prevede că deciziile în consiliile locale, privind concesionarea sau închirierea patrimoniului local, pot fi luate doar cu jumătate din voturile consilierilor, nu cu două treimi, cum este în prezent. Astfel, scoaterea unor terenuri din patrimoniul unei localități sau înființarea unor companii municipale vor fi mai ușor de obținut.

Amintim că, și în Republica Moldova din 1 aprlie a intrat în vigoare Codul administrativ. Documentul însumează toate reglementările legale existente ce țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile publice. Codul determină statutul juridic al participanților la raporturile administrative, atribuțiile autorităților publice administrative și ale instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă și cea de contencios administrativ.

Sursa: romania.europalibera.org