Ministerul Justiției a elaborat un proiect de hotărâre prin care propune desemnarea ”Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică” în calitate de administrator tehnic al Sistemului informaţional automatizat (SIA) ”Urmărire penală: E – Dosar”, deţinut de către Procuratură.

În acest sens, Serviciul urmează să primească mijloace bugetare necesare pentru administrarea, întreţinerea și dezvoltarea SIA ”Urmărire penală: E – Dosar” pentru Procuratură.

SIA ”Urmărire Penală: E – Dosar” a fost elaborat de Procuratura Generală în comun cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în scopul înregistrării, păstrării, prelucrării şi utilizării informaţiilor cu privire la dosarele penale la toate etapele procesului penal.

Printre alte obiective ale sistemului se mai numără:

  • implementarea dosarului penal în format electronic;
  • crearea şi dezvoltarea unei resurse informaţionale unice a organelor de urmărire penală;
  • asigurarea probităţii şi îmbunătăţirea calităţii activităţii procurorului şi ofiţerului de urmărire penală;
  • facilitarea elaborării standardelor de activitate ale acestora, prin evaluarea automatizată a performanţelor şi stabilirea mecanismelor de monitorizare;
  • asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal etc.

În baza unor modificări operate la sfârșitul anului 2018 la Legea cu privire la Procuratură (în vigoare din 4 ianuarie), Procuratura Generală a fost investită cu atribuții de instituire și ținere de sisteme informaționale, registre și baze de date, destinate activității acesteia, iar Procurorul General cu dreptul de a dispune cu privire la instituirea și modalitatea de administrare a acestor sisteme informaționale, registre și baze de date.

Fondatorul Instituţiei publice ”Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”, care va administra sistemul, este Cancelaria de Stat.

În prezent, ”Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică” asigură mentenanţa Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, Sistemului informaţional judiciar ca parte a reţelei de comunicaţii speciale şi a sistemelor informaţionale de stat.