Funcționarii publici vor beneficia de spor de performanță în funcție de rezultatele pe care le vor înregistra. Sporul de performanță se aplică tuturor angajaților din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în conformitate cu anexa nr.3 al Hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018. Acesta se planifică în mărime de 10% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară. Modul și condițiile de plată a sporului pentru performață individual pe angajați sau pe categorii de angajați se determină prin Regulamentul intern, aprobat la nivel de unitate bugetară.

Potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare, sporul pentru performanță are drept scop stimularea individuală a personalului unităților bugetare de a obține rezultate optime în activitate. Sporul pentru performanță se acordă lunar conform performanței individuale obținute și se achită concomitent cu salariul. De acest spor nu pot beneficia persoanele care au fost sancționate disciplinar. 

Sporul de performanță este parte componentă a salariului lunar. Legea spune că leafa lunară a personalului din unitățile bugetare pentru activitatea desfășurată pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege este constituit din:

 • partea fixă, compusă din:
  •     salariul de bază;
  •     sporul lunar pentru gradul profesional;
  •     sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/sau științifico-didactic;
  •     sporul lunar pentru deținerea titlului onorific;
 •     partea variabilă, care cuprinde:
  •     sporul pentru performanță;
  •     sporuri cu caracter specific.

Suplimentar, personalul unităților bugetare beneficiază, după caz, de:

 • sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;
 • sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte și/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus;
 • supliment pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul unității bugetare în care este angajat;
 • premii unice.