Serviciul Vamal demarează proiectul de implementare a sistemului de programare a trecerii frontierei de către autocamioane. Componenta soft utilizată în cadrul sistemului va fi dezvoltată și implementată cu sprijinul financiar al Programului USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID). Un Memorandum de Înțelegere în acest sens a fost semnat de către Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și Directorul Programului USAID, Douglas Muir.

Potrivit Serviciului Vamal, principiul de funcționare a noului sistem de programare va fi similar celui aplicat în mai multe state europene. Mai exact, transportatorii de mărfuri își vor putea rezerva în prealabil timpul de traversare a frontierei, ceea ce va reduce substanțial aglomerările și va fluidiza traficul. Aplicația va putea fi accesată prin intermediul tuturor dispozitivelor electronice disponibile (calculator, tabletă, telefon mobil).

Memorandumul semnat, stabilește angajamentele părților privind implementarea noului sistem. Astfel, Programul USAID se angajează să dezvolte și să finanțeze achiziționarea noului modul informatic, oferind, totodată, asistență și la implementarea acestuia. Totodată, Programul va sprijini organizarea unei vizite de studiu în Estonia, unde funcționează deja un asemenea sistem.

În același timp, Serviciului Vamal îi revine sarcina de a asigura infrastructura și echipamentele necesare pentru pilotarea sistemului la postul vamal ”Sculeni”. Totodată, instituția va examina posibilitățile de aplicare a programului și în alte posturi vamale cu flux sporit. De asemenea, este luată în calcul și oportunitatea extinderii treptate a funcționalităților respectivului sistem de programare, astfel încât acesta să poată fi aplicat pentru toate categorii de vehicule.

Potrivit înțelegerilor, la prima etapă, sistemul ar urma să fie implementat, în regim de testare, la postul vamal ”Sculeni”, care înregistrează unele dintre cele mai mari valori de trafic. Decizia a fost determinată și de lucrările de reconstrucție capitală a acestui post, care vor începe în toamna acestui an. Prin urmare, aplicarea acestui instrument de fluidizare, combinată cu posibilitatea vămuirii în noua zonă de control vamal din apropierea postului, va asigura menținerea unei capacități optime de perfectare a acestuia.