Uniunea Avocaților (UAM) a publicat mai multe concretizări despre Congresul ordinar al avocaților, convocat în octombrie. În notă se menționează că informația este difuzată deoarece se crează senzația că mai mulți apărători nu cunosc despre reuniune și agenda acesteia.

Astfel, UAM amintește că, Consiliul Uniunii Avocaților a decis, în data de 25 aprilie, să convoace Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova în data de 4 octombrie. Norma de reprezentare a apărătorilor este de 1:5, adică un delegat din partea a cinci avocați. Totodată, membrii Consiliului Uniunii Avocaților sunt membri de drept ai Congresului.

Proiectul de agendă a reuniunii include:

 • alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 • alegerea componenței Comisiei pentru etică și disciplină (șase membri);
 • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților;
 • audierea și aprobarea raportului privind activitatea Secretarului general interimar al Uniunii Avocaților;
 • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină;
 • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;
 • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori;
 • audierea și aprobarea raportului privind execuția anuală a bugetului Uniunii Avocaților;
 • aprobarea modificărilor la bugetul Uniunii Avocaților pentru anul 2019;
 • aprobarea proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaților pentru anul 2020;
 • modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat (art. 41 – perioada desemnării delegaților la Congres și art. 46 – durata mandatului membrilor Comisiilor Uniunii Avocaților).

Subiectele puse în discuție pot fi însă completate. În acest sens, UAM așteaptă propunerile până pe 1 august la adresa de e-mail [email protected] sau pe suport de hârtie, str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012..

Congresul se va consideră legal constituit dacă la lucrările lui vor fi prezenți 2/3 din numărul participanților, iar deciziile se vor adopta cu votul majorității celor prezenți.