Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto este cea mai comercializată formă de asigurare din Republica Moldova, dar cei mai mulți dintre asigurați nu cunosc esența acestui tip de asigurare. De cele mai multe ori asigurații nu dispun de informație suficientă privind limitele obligațiilor companiilor de asigurări și care sunt cazurile când compania are dreptul de a refuza despăgubirea, sau când acestea pot înainta acțiune de regres împotriva asiguratului.

Conform art. 2 al Legii asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, asigurarea RCA reprezintă un contract de asigurare, probat prin poliţa de asigurare RCA, prin care un asigurător licenţiat, în condiţiile legii, să practice asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate.

Când companiile de asigurări au dreptul de a refuza achitarea despăgubirii sau pot înainta acțiune de regres împotriva asiguratului?

Prin definiție, expirarea contractului de asigurare RCA scutește  compania de asigurări  de obligativitatea de a despăgubi terța persoană. La producerea unui accident este esențial să verificați dacă contractul RCA este încă valabil. Dacă persoana vinovată de accident nu posedă permis de conducere de categoria respectivă, compania de asigurări are dreptul să înainteze acțiune de regres.

Extrem de important este să anunțați compania dumneavoastră de asigurări de accidentul produs în cel mult 48 de ore, în caz contrar aceasta poate înainta acțiune de regres (aceasta înseamnă faptul că, compania de asigurări va despăgubi terța persoană, dar va avea dreptul să ceară de la dvs. toate cheltuielile suportate).

Dacă persoana ce se face vinovată de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asigurare RCA ca fiind admisă la conducere autovehiculului, încheiat între posesorul autovehiculului și compania de asigurare, compania poate înainta acțiunea de regres. Excepție fac doar contractele unde sunt admise la volan un număr nelimitat de persoane.

Totodată, persoana care a produs accidentul, trebuie să informeze persoana păgubită despre compania de asigurări de la care a procurat polița de asigurare RCA, în caz contrar compania poate înainta acțiunea de regres.

Dacă persoana vinovată de accident părăsește locul accidentului, compania de asigurări are dreptul de a înainta acțiune de regres împotriva acesteia.Compania de asigurări are dreptul să refuze despăgubirea dacă accidentul a fost produs în mod intenționat.

Dacă utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificatul de revizie tehnică la momentul producerii accidentului, compania de asigurări poate înainta acțiunea de regres.

Dacă în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus în stare de ebrietate sau sub influența stupefiantelor, compania de asigurări are dreptul să înainteze acțiune de regres față de asigurat sau să nu despăgubească daunele produse de acesta.

Dacă vinovatul de accident este autorul unei infracţiuni, iar la momentul producerii accidentului încerca să fugă de urmărire, compania de asigurări are dreptul să nu despăgubească daunele produse de acesta.

Dacă accidentul se produce între două sau mai multe autovehicule care aparțin asiguratului (persoană fizică sau juridică), compania de asigurări nu despăgubește paguba, deoarece polița de asigurare RCA prin esență acoperă doar pagubele produse de asigurat terțelor persoane.