Victoriabank are un nou Consiliul de administrație. În data de 24 mai a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor băncii, la care au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 97.78% din numărul total de acțiuni cu drept de vot emise de bancă.

Acționarii s-au întrunit pentru a examina un singur subiect și anume - alegerea unei noi componențe a Consiliului de Administrație al "Victoriabank".

Prin vot cumulativ, acționarii au ales următoarea nouă componență a Consiliului de Administrație:

  • Thomas Grasse, membru non-executiv independent al Consiliului de Administrație Banca Transilvania S.A., România;
  • Peter Franklin, membru non-executiv în Consiliul de Administraţie la Meritum Bank, Polonia;
  • Tam Faktoring și Hayat Varlik, Turcia;
  • Murat Sabaz, manager general monitorizarea și supravegherea resurselor financiare, Yıldız Holding A.Ş. İstanbul,Turcia;
  • Tiberiu Moisă, Director General Adjunct – MidCorporate și IMM, Banca Transilvania S.A., România;
  • Maris Macinskis, membru non-executiv al Consiliului, rețeaua Kool Latvia, Riga, Letonia;
  • Igor Spoială, Vicedirector general ÎM ”Roofart” SRL;
  • Victor Țurcan, fondator al B.C. ”Victoriabank” S.A., acționar cu cota de 10.76%.

Potrivit comunicatului băncii, cinci din cei șapte membri noi aleşi deţin deja aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei, care pot să se întrunească în şedinţe şi care vor asigura cvorumul ședințelor. Totodată, membrii Consiliului de Administraţie nou aleși - Peter Franklin și - Maris Macinskis îşi vor exercita funcţiile după aprobarea de către BNM.

Împuternicirile Consiliului de Administraţie al Băncii, ales la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 30 martie 2018, încetează din data de 24 mai 2019, ziua anunţării hotărârii adunării generale a acţionarilor cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului de Administraţie al B.C. ”Victoriabank” S.A.