Știați că, sistemul punctelor de penalizare, aplicate șoferilor, a fost introdus pentru prima data în Germania, în 1974? Acesta este o modalitate de a determinare a conducătorilor auto să dea dovadă de un comportament responsabil în trafic. În Republica Moldova, din momentul în care un șofer acumulează 15 puncte de penalizare rămâne fără permisul de conducere pe o anumită perioadă.

În prezent, acest sistem de penalizare a șoferilor, potrivit asigurătorilor din România, este folosit în 20 de state ale UE, Australia, SUA și în unele țări asiatice. Punctele de penalizare sunt șterse automat la expirarea unei perioade de timp. 

În Republica Moldova acest sistem funcționează din data de 31 mai 2009, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod contravențional. Atunci a fost introdus elementul nou – punctele de penalizare, care se aplicau în funcție de gravitatea contravenției. Prevederile în vigoare atunci spuneau că dacă un participant la trafic va acumula 15 puncte de penalizare, agentul de circulație va transmite cauza în instanța de judecată pentru a fi luată decizia de privare de dreptul de a conduce pe o perioada de la șase la 12 luni. Punctele de penalizare se anulau la trecerea a șase luni de la data primirii sau după ispășirea pedepsei. 

Prevederile Codului contravențional de atunci spuneau că punctele de penalizare se anulau la expirarea termenului de șase luni de la data constatării contravenției pentru care au fost aplicate sau de la data privării, prin hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule.

În prezent, Codul contravențional prevede că șoferul declarat vinovat de săvârșirea unei contravenții, odată cu aplicarea sancţiunii principale, i se aplică un număr de puncte de penalizare ca sancţiune complementară. În cazul în care un șofer acumulează 15 puncte, agentul constatator remite cauza contravenţională în instanţa de judecată competentă. Judecătorii, odată cu sancţiunea principală şi cu aplicarea punctelor de penalizare, aplică și privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an ca sancţiune complementară.

Codul contravențional în vigoare mai prevede că punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data privării, prin hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule.La fel, Codul mai spune că punctele se anulează la prezentarea documentului confirmativ care atestă trecerea programului special de instruire pentru anularea punctelor de penalizare aprobat de Guvern.

Modul de evidenţă a punctelor de penalizare şi modul de asigurare a accesului titularului de permis de conducere la informaţia despre punctele de penalizare se stabilesc de Guvern.

Trebuie să cunoaștem că punctele de penalizare nu se aplică niciodată ca sancțiune principală. Aceastea însoțesc sancțiunea principală, cum ar fi amenda, și fac parte din categoria sancțiunilor complementare.

Câte puncte de penalizare se aplică în funcție de contravenție?

Două puncte de penalizare 

 • Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă;
 • Conducerea unui vehicul cu număr de înmatriculare indescifrabil, care nu este standard sau amplasat cu încălcarea standardului;
 • Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform regulamentului circulației rutiere:
 • Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permisul de conducere, actul de înmatriculare sau polița RCA;
 • Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere
 • Staționarea sau parcarea în locuri interzise;
 • Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliștilor;
 • Nerespectarea regulilor de circulație în zonele rezidențiale;
 • Neglijarea de către conducător a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulație. 

Trei puncte de penalizare

 • Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frânare sau în mecanismul de direcție, în dispozitivele de iluminare sau de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizația de rigoare;
 • Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice;
 • Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere (cu excepția instruirii, în prezența instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permisul de o categorie necorespunzătoare;
 • Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranță și a căștii de protecție a motociclistului;
 • Vorbitul la telefon în timpul conducerii;
 • Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră.

Patru puncte de penalizare

 • Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare;
 • Depășirea vitezei de circulație de la 20 la 40 km/oră;
 • Încălcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel;
 • Neîndeplinirea indicației legale dată de agentul de circulație de a opri vehiculul;
 • Neacordarea priorității de trecere a vehiculului cu regim prioritar de circulație (poliție, ambulanță, pompieri etc.);
 • Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, prevăzute la art.237–239 (Încălcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel, Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier, Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale), care au generat pericolul unui accident de circulaţie;

Cinci puncte de penalizare

 • Depășirea vitezei de circulație stabilită mai mult de 40 km/oră;
 • Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu  deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri;

Șase puncte de penalizare 

 • Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri.