Încă două indicaţii geografice autohtone beneficiază de protecție pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Este vorba de indicațiile Rachiu de caise de Nimoreni şi Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi.

Decizia a fost adoptată în cadrul reuniunii Subcomitetului pentru Indicații Geografice, prin modificarea Anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Informaţia cu referire la cele două indicații a fost notificată Comisiei Europene în cadrul celei de-a doua reuniuni a Subcomitetului pentru Indicații Geografice, desfășurat pe 27 octombrie 2016, la Bruxelles.

În prezent, pe teritoriul UE sunt protejate șase indicații geografice ce au ca țară de origine Republica Moldova: Codru, Ștefan Vodă, Valul lui Traian, Divin, Rachiu de caise de Nimoreni, Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi. De asemena, sunt protejate două denumiri de origine ale Republicii Moldova: Ciumai și Romănești.

Totodată, în Republica Moldova sunt protejate mai mult de 3500 indicații geografice protejate ale statelor membre ale UE. Informația referitor la IG-urile protejate în baza Acordului de Asociere poate fi consultată aici.

Legislația Republicii Moldova definește indicația geografică drept denumire a unei regiuni sau a unei localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări, care serveşte la desemnarea unui produs originar din această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din această ţară şi care posedă o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice şi cel puţin una dintre ale cărui etape de producţie se desfăşoară în aria geografică delimitată.