Republica Moldova este țara care plătește cel mai puțin judecătorii săi din statele membre ale Consiliului Europei. Concluzia a fost formulată în raportul ”Justiţia din Republica Moldova în cifre – o privire comparative”, publicat de Centrul de Resurse Juridice. În cadrul studiului a fost comparată justiția din Republica Moldova cu justiția din 11 țări, precum și cu media și mediana țărilor membre ale Consiliului Europei (CoE). Cifrele din raport sugerează că este necesară creșterea salariului judecătorilor începători cu 20-25%, iar a judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ) cu 10-15%.

Potrivit datelor prezentate, în anii 2015-2018, salariile judecătorilor din Moldova au crescut considerabil, în principal, datorită creșterii salariului mediu pe economie și schimbării modului de remunerare a judecătorilor. În decembrie 2018 a intrat în vigoarea noul sistem de remunerare în sectorul bugetar, care nu mai calculează salariile judecătorilor în baza salariului mediu pe economie. Ca urmare a noii metodologii de calcul al salariilor, remunerarea judecătorilor a crescut puțin în decembrie 2018. Salariul judecătorilor a rămas neschimbat în anii 2019 și 2020. În 2020, salariul anual brut (până la impozitare) al judecătorilor la începutul carierei în Republica Moldova a constituit 12,553 euro. Chiar dacă el a crescut cu aproape 20% în raport cu 2018, acesta oricum rămânea a fi cel mai mic salariu plătit unui judecător începător din cele 45 de țări analizate în Raportul CEPEJ.

Autorii studiului susțin că acest fapt confirmă în mod clar necesitatea măririi salariilor judecătorilor începători.

În Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Rusia și Ucraina nivelul de remunerare al judecătorilor începători în 2018 era aproape același, de 15-16,000 euro anual. Pentru a aduce salariul judecătorilor începători moldoveni până la acest nivel, salariile lor ar trebui să crească cu 20-25%.

În anul 2020, salariul mediu anual brut al judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ) din Moldova era de 19,030 euro. Salariul judecătorilor CSJ de asemenea a crescut față de 2018, însă doar cu circa 10%. Totuși, acesta era cel mai mic salariu plătit judecătorilor instanțelor supreme din cele 45 de țări evaluate. Acesta este cu cel puțin 3,600 euro mai mic decât salariile judecătorilor instanțelor supreme din Armenia, Azerbaidjan și Georgia.

În anul 2018, în cele 45 de țări analizate de CEPEJ, judecătorii începători erau remunerați, în medie, cu 2.52 salarii medii pe economie, iar mediana era de 2.15 salarii medii pe economie. Judecătorii instanței supreme erau remunerați, în medie, cu 5.22 salarii medii pe economie, iar mediana era de 4.47 salarii medii pe economie. Remunerarea judecătorilor din Republica Moldova în 2018 era destul de aproape de aceste cifre. Judecătorii începători primeau 2.8 salarii medii pe economie, ceea ce depășea considerabil mediana CoE, iar judecătorii CSJ – 4.4 salarii medii pe economie, puțin sub mediana CoE.

În 2020, coraportul dintre salariile judecătorilor și salariul mediu pe economie a scăzut, pentru judecătorii începători acesta fiind 2.5, iar pentru judecătorii CSJ - 3.9. Această scădere se datorează înghețării salariilor din sectorul public și creșterii salariului mediu pe economie. Aceste cifre nu confirmă în mod clar necesitatea creșterii salariilor judecătorilor. Totuși, în țările cu un nivel comparabil al salariului mediu pe economie cu cel din Republica Moldova, cum ar fi Armenia, Azerbaidjan, Georgia sau Ucraina, judecătorii au un salariu mult mai mare decât salariul mediu. Astfel, în 2018, judecătorii începători din Armenia primeau un salariu care era de 4.1 ori mai mare decât salariul mediu, în Azerbaidjan de 4.4 ori, iar în Ucraina de 4.8 ori.

Analiza „Justiția Republicii Moldova în cifre – o privire comparativă” a fost elaborată în baza Raportului Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției a Consiliului Europei (CEPEJ) din anul 2020 și a datelor oficiale privind Republica Moldova din anul 2018 și 2020.