Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2018, care a fost apreciat de către Consiliul Superior al MagistraturiI (CSM) cu ”foarte bine”. Potrivit acestuia, în 2018, Colegiul s-a convocat în 11 ședințe, în cadrul cărora au fost adoptate 100 de hotărâri ce au vizat: selectarea candidaților la funcția de judecător, selectarea judecătorilor care solicită promovarea la instanțe judecătoreşti ierarhice; selectarea judecătorilor care solicită numirea în funcția de preşedinte/vicepreşedinte al instanței și selectarea judecătorilor care solicită transferul la o instanță judecătorească de acelaşi nivel.

Astfel, Colegiul a examinat pe parcursul anului 2018 materialele în privința a:

  • 53 de candidaturi la funcția de judecător, dintre care au fost admiși 47 şi respinși 6;
  • 25 de candidaturi ale judecătorilor care au solicitat promovarea la o instanță judecătorească ierarhic superioară, fiind admise toate candidaturile;
  • 12 candidaturi ale judecătorilor care au solicitat promovarea în funcțiile de preşedinte/vicepreşedinte de instanță, fiind admise toate candidaturile;
  • 5 candidaturi ale judecătorilor care au solicitat transferul la o instanță de acelaşi nivel, toate fiind admise.

Potrivit Raportului, niciun judecător nu a solicitat transferul la o instanță judecătorească inferioară.

Colegiul precizează în Raport că, din totalul hotărârilor adoptate niciuna nu a fost contestată. În acest context, activitatea Colegiului a fost apreciată de CSM cu calificativul ”foarte bine”.

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor își desfășoară activitatea în subordinea CSM, scopul activității fiind asigurarea selecţiei candidaților pentru funcția de judecător, promovarea judecătorilor la instanțe judecătoreşti ierarhic superioare, numirea judecătorilor în funcția de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanței judecătorești şi transferul judecătorilor la instanțe judecătoreşti de acelaşi nivel sau la instanțe judecătoreşti ierarhic inferioare.