Anul trecut, la Curtea de Apel Cahul s-au aflat în procedură în total 1.775 cauze. Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și Curții Supreme de Justiție.

Din numărul total de cauze aflate în procedură, 340 cauze sunt cele pendinte la începutul perioadei raportate și 1.435 cauze noi înregistrate. Numărul dosarelor nesoluționate la sfârșitul anului trecut este egal 225. Astfel, raportul dintre cauzele soluționate în perioada raportată și cele noi înregistrate în perioada raportată, exprimat în procente  constituie 108,01%.

Durata lichidării stocului de cauze pendinte (numărul cauzelor nesoluționate la sfârșitul perioadei raportate împărțit la numărul cauzelor soluționate în aceeași perioadă și înmulțit la numărul de zile a perioadei raportate, exprimat în zile) este egal cu 53 de zile. Curtea de Apel Cahul menționează că durata medie a procedurilor/timpul necesar pentru soluționarea cauzelor s-a micșorat de la 82 zile, în anul 2017, la 53 zile în anul 2018.

Conform statelor de personal, Curtea de Apel Cahul are nouă funcții de judecători. Totuși, pe parcursul anului 2018 în instanță au activat 7,58 unități. Acest indicator este în creștere față de anul 2017, când în cadrul instanței a activat 6,45 de unități. Anul trecut, un judecător din cadrul instanței a solicitat anularea suspendării din funcția deținută, iar o funcție vacantă a fost suplinită în luna septembrie. În cadrul Curții de Apel Cahul activează, în prezent, trei colegii mixte.