Comisia Națională a Pieței Financiare a anunțat că a depus recurs împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 6 noiembrie, prin care a fost instituită administrarea specială provizorie a ”Moldasig” SA, cu înlăturarea de la executarea atribuțiilor funcționale a administratorului și consiliului societății.

Potrivit CNPF, ”încheierea emisă de Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) este neîntemeiată şi ilegală, în legătură cu care fapt urmează a fi casată, dată fiind că instanța de fond a încălcat şi a aplicat greșit normele de drept material, a încălcat normele de procedură în contencios administrativ, a eșuat să administreze probe concludente. În consecință, aprecierile și concluziile instanței de fond expuse în încheiere sunt eronate/denaturate și vin în contradicție cu circumstanțele de fapt ale cauzei”.

În această ordine de idei, autoritatea de supraveghere (CNPF) a solicitat Instanței admiterea Recursului, cu casarea Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 6 noiembrie și aplicarea măsurii de suspendare condiționată prin instituirea administrării provizorii, ca fiind neîntemeiată.