Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie a admis, în data de 17 decembrie 2020, recursul în interesul legii, declarat de Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, referitor la unificarea practicii judiciare, privind calificarea acțiunilor de încălcare grosolană a ordinii publice (art. 287 CP), însoțite de violență soldată cu vătămarea medie (art. 152 CP), gravă a integrității corporale sau a sănătății (art. 151 CP), ori cu omorul intenționat al persoanei (art. 145 CP).

Procurorul General a solicitat "Pronunțarea unei decizii prin care să se soluționeze problema de drept ridicată, în sensul calificării acţiunilor de încălcare grosolană a ordinii publice, însoţite de violență soldată cu vătămarea medie ori gravă a integrității corporale, sau a sănătăţii, sau, după caz, cu omorul intenţionat al persoanei, potrivit regulilor concursului ideal al infracţiunii, în temeiul art. 287 Cod penal, precum şi în dependență de gradul de gravitate al violenţei aplicate, în baza art. 145, 151 sau 152 din Codul penal corespunzător”.

Recurentul a invocat că este soluționată diferit și neunitar calificarea acțiunilor ce încalcă grosolan ordinea publică, în cazul în care acestea sunt însoțite de aplicarea violenței, soldată cu vătămarea medie, gravă sau omorul intenționat al persoanei. Or, în unele cazuri, instanța de recurs ordinar, prin deciziile pronunțate, a dispus calificarea acțiunilor nominalizate, în sensul art. 354 Cod contravențional și, după speță, în conformitate cu art. 145, 151 sau 152 Cod penal. În alte cazuri, a aplicat regulile concursului de infracțiuni și le-a încadrat, în baza art. 287, 145, 151 sau 152 Cod penal.

Astfel, în primă orientare a practicii, Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție a adoptat poziția, potrivit căreia acţiunile de încălcare grosolană a ordinii publice, însoțite de violență soldată cu vătămarea medie ori gravă a integrității corporale sau a sănătăţii, sau, după caz, cu omorul intenţionat al persoanei, urmează a fi calificate în corespundere cu regulile concursului de infracțiuni, în temeiul art. 287 Cod penal şi în dependență de gradul de gravitate al violenței aplicate, în baza art. 152, 151 sau 145 Cod penal.

În cea de-a doua orientare a practicii judiciare, Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție a statuat că acţiunile de încălcare grosolană a ordinii publice, însoţite de violență soldată cu vătămarea medie ori gravă a integrității corporale sau a sănătăţii, sau, după caz, cu omorul intenţionat al persoanei, urmează a fi calificate prin prisma art. 354 Cod contravenţional şi în dependență de gradul de gravitate al violenţei aplicate, în baza art. 145, 151 sau 152 Cod penal.

Judecând recursul în interesul legii formulat, Colegiul Penal al  CSJ a decis să-l admită, stabilind următoarele:

În cazul în care, în cadrul infracțiunii de huliganism, prevăzute la art. 287 Cod penal, este aplicată violența soldată cu omorul intenţionat, vătămarea intenționată gravă ori medie a integrității corporale sau a sănătății, acțiunile făptuitorului vor fi calificate, în temeiul art. 145, 151 sau 152 Cod penal şi art. 354 Cod contravențional (Huliganismul nu prea grav).

Atunci când infracţiunea de huliganism este urmată de cea de omor intenţionat, de vătămarea intenționată gravă sau medie a integrității corporale ori a sănătăţii, faptele vor fi calificate, potrivit concursului de infracţiuni, în baza art. 287 şi art. 145, 151 sau 152 Cod penal”.

Judecătorul Vladimir Timofti a semnat decizia, dar a formulat o opinie separată, pentru că nu a fost de acord cu motivarea şi parţial cu soluţia adoptată.

Magistratul a propus o altă soluţie în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (8) şi art. 4653-4654 Cod de procedură penală:

1.De admis recursul în interesul legii, declarat de Procurorul General al Republicii Moldova, Stoianoglo Alexandr, în vederea asigurării interpretării şi aplicării unitare a legii penale şi de procedură penală.

2. Infracţiunea de huliganism, prin care se atentează la persoană, cuprinde jignirea, durerile fizice, cauzarea de vătămări neînsemnate, uşoare sau medii, care nu necesită o calificare suplimentară în baza articolelor capitolului - "Infracţiuni/Contravenţii contra vieţii şi sănătăţii persoanei".

3. Dacă victimei i se cauzează vătămări corporale grave sau omorul intenţionat în cadrul infracţiunii de huliganism (cumul ideal), sau are loc cumulul real al acestor infracţiuni, în aceste cazuri acţiunile urmează a fi calificate conform art. art. 287 şi 151 sau 145 Cod penal”.

Soluția propusă de Timofti nu a fost susţinută de ceilalți judecători.       

Decizia Plenului CSJ este obligatorie din ziua pronunţării - 17 decembrie 2020  şi nu are efect asupra cauzelor deja soluţionate printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.