Proiectul politicii fiscale și vamale nu rezolvă problema discriminării profesiilor juridice față de alte activități la subiectul impozitării. Este opinia Uniunii Avocaților din Moldova (UAM), după ce Ministerul Finanțelor a publicat proiectul pentru consultări publice. 

Redăm mai jos poziția UAM față de proiectul politicii fiscale și vamale pentru 2021.

Referitor la impozitul pe venitul exponenților profesiilor juridice

În pofida multiplelor discuții din ultimii ani, observăm că proiectul în cauza nu rezolva problema discriminării profesiilor juridice față de alte activități la subiectul impozitării.

Discriminarea profesiilor juridice a apărut în anul 2018, când toți contribuabilii, cu excepția profesiilor juridice, au fost transferați la cota de impozitare unică de 12%. Observăm că proiectul actual continuă consolidarea cotei de 12% drept o cotă unică. Proiectul presupune alinierea mai multor cote de impozitare a veniturilor la nivelul cotei generale de 12%. 

Conform notei informative la proiectul în cauză, promovarea măsurilor de uniformizare a cotelor de impozitare a veniturilor reprezintă o necesitate, care rezidă din faptul că actualul sistem de impozitare a veniturilor în Republica Moldova este caracterizat prin cote de impozitare fragmentare (18%, 12%, 10%, 7%, 6%, 5%, 4%). 

În acest context, propunem ca la articolul 694 al Codului Fiscal, cifra ”18% ” să se substituie cu cifra ”12%”.

Menținerea disproporționalității cotelor de impozitare stabilite pentru persoanele ce practică activități profesionale în domeniul justiției, în raport cu alte categorii de contribuabili, nu este justificată nici din punct de vedere economic, nici a egalității de tratament, dar nici a eficienței fiscale.

Atât timp cât un întreprinzător individual continuă să plătească 12% din venituri după deducerea tuturor cheltuielilor, atunci și un avocat, notar sau executor judecătoresc trebuie să beneficieze de același drept fiscal.

Cota de 12% trebuie să fie introdusă cu păstrarea dreptului general de a deduce toate cheltuielile profesionale, conform articolul 693 al Codului Fiscal.  

Referitor la asigurarea socială a exponenților profesiilor juridice

Proiectul analizat propune ca profesiile juridice să achite contribuții de asigurări sociale aferente mărimii salariului mediu pe economie pentru a putea beneficia de toate tipurile de prestații de asigurări sociale prevăzute de sistemul public de asigurări sociale. 

Această normă, deși nu este menționată expres în proiectul analizat, face ca povara de contribuții sociale ale exponenților profesiilor juridice să crească de la 10740 lei în anul 2020 până la 24255 lei în anul 2021. O asemenea majorare a sarcinii fiscale de circa 230% timp de un an de zile este cea mai mare majorare fiscala din întreg proiectul propus.

Nici o altă sarcină fiscală nu a fost majorată pentru nici un contribuabil cu 230%.

Spre marele regret al profesiilor juridice, nota informativă face trimitere la documentul de Analiză privind contribuțiile liber profesioniștilor din domeniul justiției la sistemele publice de asigurări sociale și medicale din Republica Moldova, efectuată cu asistența proiectului ”Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Analiza GIZ). Profesiile juridice au criticat dur concluziile acestei Analize GIZ, fapt pentru care considerăm că Analiza GIZ nu poate sta la baza elaborării politicilor de asigurare socială pentru profesiile juridice. Studiul de analiza critică a Analizei GIZ se anexează

Sistemul de asigurare socială pentru plătitorii de contribuții fixe trebuie să fie identic pentru toți plătitorii de contribuții fixe. Dacă se reformează sistemul, atunci reforma trebuie să vizeze pe toți, dar nu numai profesiile juridice. Este inadmisibilă crearea unor sarcini contributive mai mari numai pentru anumite profesii sau activități.

Dacă sistemul existent de contribuții sociale în sumă fixă urmează a fi păstrat pentru alți contribuabili, atunci acest sistem trebuie să fie accesibil și profesiilor juridice. Cu alte cuvinte, dacă un întreprinzător individual sau titular de patentă va avea opțiunea de a se asigura social contra unei sume de 12.136 lei/an, atunci și un avocat ar trebui să aibă aceeași opțiune.

Sistemul de asigurării sociale, propus de proiect pentru profesiile juridice, trebuie să fie opțional, disponibil nu doar pentru contribuabili din rândul profesiilor juridice, dar și celorlalte categorii de plătitori de contribuții sociale în sumă fixă (întreprinzători individuali, titulari de patentă, alții).

Pentru restabilirea principiului solidarității și echității se impune instituirea a două categorii de plăți:

  • contribuabilii, care vor continua să plătească suma de bază de 12.136 lei/an, trebuie să beneficieze de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul lunar asigurat egal cu ½ din mărimea prognozată a salariului mediu pe economie în anul respectiv (8.422 lei în anul 2021; ½ = 4.211 lei);
  • contribuabilii, care vor opta să plătească 24.255 lei/an, trebuie să beneficieze de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul lunar asigurat egal cu mărimea prognozată a salariului mediu pe economie în anul respectiv (8.422 lei în anul 2021).

Cu alte cuvinte, în cazul asigurărilor sociale, se propune păstrarea modului de plată a contribuțiilor de asigurări sociale în sumă fixă pentru liber profesioniștii din domeniul justiției, cu extinderea prestațiilor de asigurări sociale după cum urmează: 

  • contribuție fixă minimă (obligatorie) – 12 236 lei / an – cu toate prestațiile de asigurări sociale calculate din venitul lunar asigurat egal cu 1/2 din salariul mediu pe economie prognozat pentru anul respectiv;
  • contribuție fixă calificată (opțională) – 24 255 lei / an – cu toate prestațiile de asigurări sociale calculate din venitul lunar asigurat din mărimea salariului mediu pe economie în anul respectiv.

Referitor la asigurarea socială și medicală a profesiilor juridice cu venituri scăzute

Circa o jumătate din toți avocații înregistrează venituri sub suma de 100.000 lei/an.

Pentru asemenea contribuabili (din toate domeniile, inclusiv pentru profesiile juridice) trebuie să existe un sistem unic de reduceri:

  • 50% de la contribuția fixă de asigurare socială de bază;
  • 50% de la prima fixă de asigurare medicală;
  • Plata sumelor reduse să se facă lunar, dar nu până la 31 martie a anului curent.
  • Asigurarea medicală să fie activă de la 1 ianuarie, dar nu de la momentul plății.

Amintim că, potrivit proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii urmează să fie incluși, din anul 2021, în categoria persoanelor asigurate obligatoriu și vor achita lunar contribuții la sistemul de asigurări sociale. 

Potrivit documentului, liber profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției vor achita contribuțiile sociale stabilite sub formă de taxă fixă, în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală. Nemijlocit, transferurile se vor face lunar, câte 1/12 din suma anuală, până în data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În schimb, avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii vor putea beneficia de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat