Ministerul Justiției propune mai multe acțiuni de consolidarea independenței și a capacităților Consiliului Superior al Magistraturii, dar și de fortificare a capacităților Consiliului Superior al Procurorilor. Acestea sunt incluse în Proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și urmează să fie implementate în următorii doi ani.

Astfel, autoritățile vor ca pe parcursul anului 2021 să modifice Constituția în partea ce ține de componența și mandatul Consiliului Superior al Magistraturii. Totodată, va fi redus și durata mandatului președintelui CSM, dar și introdus principiului rotației în această funcție între membrii judecători și membrii care nu sunt numiți din rândul judecătorilor.

Totodată, urmează să fie modificat și mecanismul de contestare a hotărârilor Consiliul Superior al Magistraturii. Autoritățile vor ca acestea să fie contestate direct la Curtea Supremă de Justiție, nu la Curtea de Apel Chișinău, cum este în prezent. Astfel, potrivit Ministerului Justiției, urmează să fie exclus gradul dublu de jurisdicție.

La fel, vor fi revăzute competențele Consiliului Superior al Magistraturii ce țin de procesul de organizare a activităților în instanțe.

Anul viitor urmează să fie inițiate și modificările cadrului legal privind activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în partea ce ține de:

  • componența Consiliului Superior al Procurorilor;
  • durata mandatului (uniformizarea cu durata mandatului Consiliului Superior al Magistraturii);
  • reducerea termenului mandatului președintelui Consiliului Superior al Procurorilor și introducerea principiului rotației la această funcție între membrii procurori și membrii care nu sunt numiți din rîndul procurorilor;
  • echilibrarea nivelului de salarizare a membrilor din rândul procurorilor.

Totodată, Inspecția procurorilor va fi exclusă din subordinea Procuraturii Generale prin atribuirea statutului de organ specializat autonom al Consiliului Superior al Procurorilor.

Autoritățile își mai propun să facă o delimitarea clară a atribuţiilor Consiliului Superior al Procurorilor: de reprezentare a corpului de procurori şi garant al independenţei acestora, de atribuţiile care revin Procuraturii Generale (procesuale, de administrare, de formulare şi implementare a politicilor penale ale statului). De asemenea, va fi instituit mecanismul de contestare a hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor la Curtea Supremă de Justiție, cu excluderea dublului grad de jurisdicție.