Refuzul nejustificat de a prezenta (înmâna) consumatorilor registrul de reclamații, inclusiv nesoluționarea petiției în termenii stabiliți de legislație va fi supus răspunderii contravenționale, conform obligațiilor prevăzute de legislația privind protecția consumatorilor.

Încălcarea va fi sancționată cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale (300 – 450 lee) aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale (1.500 – 3.000 de lei) aplicată persoanei juridice;

Cu o astfel de modificare se va interveni la articolul 344, alineatul (3), litera a), din Codul Contravențional prin completarea cu cuvintele ”refuzul nejustificat de a prezenta (înmîna) registrul de reclamații, nesoluționarea reclamației în termenii stabiliți de lege;”

Modificarea propusă constă în aplicarea efectivă a dreptului consumatorului de a i se prezenta registrul de reclamații și soluționarea reclamației depuse în termenele stabilite de lege.

În prezent, este prevăzută această sancțiune doar pentru încălcarea regulilor privind protecţia consumatorilor prin lipsa registrului de reclamaţii sau neafişarea acestuia la loc vizibil pentru consumatori, neînregistrarea de către vînzător, prestator a reclamaţiei consumatorului.