Persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției vor trebui să-și perfecteze documentele contabile după niște reguli comune. Și anume este vorba despre persoanele care activează ca avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat. Ordinul ministrului Finanțelor privind aprobarea Indicațiilor metodice în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat, de astăzi, în vigoare.

Conform documentului, Indicațiile metodice au drept obiectiv stabilirea regulilor de ținere a contabilității pentru persoanele fizice care desfășoară astfel de activități. Noile reguli nu se vor aplica de către persoanele fizice sau juridice care țin contabilitate în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente, confrom standardelor de contabilitate, inclusiv de către birourile asociate de avocați și organizațiile de mediere.

Indicațiile metodice publicate stabilesc normele privind evidența contabilă pentru mai multe categorii de acțiuni. Documentul este împărțit în capitole despre:

  • regulile generale;
  • contabilitatea veniturilor și cheltuielilor;
  • contabilitatea proprietății pentru care se calculează armortizarea;
  • contabilitatea stocurilor;
  • contabilitatea numerarului;
  • inventarierea patrimoniului;
  • rapoartele persoanei fizice.

Portalul BizLaw.md va descrie în articole separate aceste reguli și va prezenta principalele modificări introduse de autorități.

Totodată, Indicațiile metodice conțin mai multe exemple pentru a prezenta mai accesibil cum trebuie de acționat în anumite situații concrete. Un alt element al documentului este Registrul-jurnal de venituri și cheltuieli, care trebuie să fie completat de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.