Congresul Uniunii Avocaților se va considera legal constituit dacă la el vor participa mai mult de 1/3 din numărul avocaților cu drept de vot sau, după caz, din numărul delegaților. Consiliul Uniunii a aprobat modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat. în redacția veche documentul prevedea că Congresul se consideră legal constituit dacă la lucrările lui sunt prezenţi 2/3 din numărul participanţilor.

Conform noilor prevederi, Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaților. La lucrările Congresului participă toți avocații cu drept de vot.

La Congresele la care sunt alese organele profesiei paricipă delegaţii aleşi de adunările generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la cinci avocaţi. Barourile sunt obligate să îşi aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de congres.

Congresul se întrunește anual în sesiune ordinară, fiind convocat și organizat de Consiliul Uniunii Avocaților.

În situații excepționale, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul barourilor sau din proprie inițiativă, Consiliul Uniunii Avocaților convoacă Congresul în sesiune extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ.

Congresul se consideră legal constituit dacă la el participă mai mult de 1/3 din numărul avocaților cu drept de vot sau, după caz, din numărul delegaților. Exprimarea dreptului de vot prin mijloace electronice se consideră participare la Congres.

În cazul în care numărul legal nu este întrunit, Consiliul Uniunii Avocaților stabilește o nouă dată a Congresului în cel mult 30 de zile de la data primei convocări. Congresul convocat repetat se consideră legal constituit indiferent de numărul avocaților prezenți.

Congresul adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Hotărârile Congresului privind alegerea organelor de conducere ale Uniunii Avocaților se adoptă conform principiului acumulării de către candidat a celui mai mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de paritate de voturi, câștigătorul se determină prin tragere la sorți.

Președinte al Uniunii Avocaților se consideră ales candidatul care a obținut majoritatea simplă din voturile valabil exprimate. În cazul în care niciun candidat nu a acumulat majoritatea simplă din voturile valabil exprimate, se organizează turul doi, la care participă primii doi candidați ce au obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de paritate de voturi în turul doi, câștigătorul se determină prin tragere la sorți.

Hotărârile Congresului intră în vigoare din momentul adoptării și se publică pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților, la rubrica ”Actele UA recente”, în termen de 15 zile de la data desfășurării Congresului. Hotărârile Congresului prin care se aprobă modificări sau completări la statutul profesiei de avocat se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de cinci zile de la adoptare.