Situațiile financiare anuale ale întreprinderile municipale și cele de stat ar putea fi supuse auditului extern. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Potrivit documentului, auditul extern ar putea fi obligatoriu pentru toate entitățile, întrucât, în prezent, doar 3% dintre întreprinderi sunt obligate să aibă audit extern. 

Autorul documentului spune că auditul extern este o metodă eficientă de a preveni corupția și utilizarea ineficientă a banului public.

De asemenea, proiectul vine cu obligația ca întreprinderile de stat și cele municipale să efectueze achizițiile prin intermediul sistemului de achiziții publice. Documentul mai prevede modificări și în cazul pragului valorii tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul acestora. În prezent, această valoare este de 1% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimelor situații financiare, sau 400 de mii de lei. În opinia autorului, acest prag este exagerat de înalt, motiv pentru care se propune coborârea acestuia la 10 mii de lei.

O altă modificare vizează salarizarea angajaților întreprinderilor. Acestea vor publica în rapoartele lor anuale informația despre salarizarea angajaților, indicând salariul mediu pe întreprindere, iar salariile conducerii și a membrilor Consiliilor de administrație vor fi indicate separat.