Începând cu data de 4 mai, entitățile care înregistrează transferuri/tranzacții cu valori mobiliare emise de bănci și societăți de asigurare vor prezenta la Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), până la ora 16:00 a zilei de înregistrare a respectivelor operațiuni, toate documentele aferente acestor transferuri/tranzacții, în format PDF, cu aplicarea semnăturii electronice. Aceasta va fi aplicată pe documentul de însoțire în care se va face trimitere la documentele anexate, cu indicarea expresă a numărului de file ale fiecărui act anexat.

La solicitarea CNPF, entitățile care înregistrează transferuri/ tranzacții cu valori mobiliare emise de bănci și societăți de asigurare vor prezenta documentele și pe suport de hârtie.

CNPF susține că decizia a fost luată cu scopul de a asigura realizarea eficientă a sarcinilor de supraveghere a pieței de capital precum și optimizarea procesului de prezentare a documentelor aferente tranzacțiilor/transferurilor cu valori mobiliare corporative emise de bănci și companii de asigurări, ținând cont de conjuctura actuală a pieței.