Grupurile de lucru instituite de Consiliul Uniunii Avocaților (UAM) pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii vor fi formate pentru un an. Acesta se vor constitui la începutul anului financiar și vor fi compuse din cinci membri: secretarul general UAM, contabilul șef UAM, doi avocați cu dreptul de exercitare a profesiei de apărător, aleși prin concurs, dar și un angajat al secretariatului Uniunii. Prevederea se conține în Regulamentul cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat de Consiliul UAM și publicat recent pe pagina web a Uniunii.

Activitatea grupului de lucru sau a secretarului general în domeniul achizițiilor se va documenta prin întocmirea proceselor-verbale și a deciziilor de inițiare a achizițiilor, de deschidere și evaluare a ofertelor. Invitația de participare la procedura de achiziție, lista operatorilor economici de profil, scrisorile de clarificare, anunțurile și darea de seamă se vor semna de președintele grupului de lucru sau de secretarul general, în limita competențelor.

Conform documentului, necesitățile de achiziții se vor stabili într-un plan anual, conform bugetului Uniunii. Totodată, Regulamentul stipulează că se interzice divizarea achizițiilor prin încheierea de contracte de achiziție separate. Excepție fiind achiziția de bunuri, lucrări și servicii sezoniere, precum și cele cu prețuri variabile, care impun încheierea unor contract de achiziții separate pentru diferite perioade de timp.

Planul de achiziții de va aproba de Consiliul Uniunii Avocaților. Documentul va trebui să fie prezentant de către secretarul general anual, până în data de 15 decembrie.

Contractele de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor se vor întocmi de secretarul grupului de lucru, se va viza de membrii grupului de lucru și se va semna de secretarul general al Uniunii Avocaților.Totodată, secretarul general al UAM va prezenta un raport anual privind executarea planului de achiziții, contractele de achiziție încheiare și sumele efectiv exectutate. Informația va trebui publicată pe site-ul Uniunii Avocaților.

Conform documentului publicat, Regulamentul va intrat în vigoare în data de 1 februarie 2019.