Curtea Constituțională a respins solicitarea unui deputat referitoare la suspendarea acțiunii articolului 25 alin. (6) din Legea privind controlul tutunului.

Prevederea contestată stabilește că ”Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun și produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţământ şi instituţiile medico-sanitare”.

În decizia Curții se mneționează că deși interdicția prevăzută de dispozițiile contestate este în vigoare de mai mult de trei ani, autorul sesizării i-a solicitat Curții suspendarea acțiunii articolului 25 alin. (6) din Legea privind controlul tutunului.

Autorul sesizării s-a bazat pe prevederile articolului 251 alin. (2) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, invocând o pretinsă afectare a dreptului la proprietate.

Curtea reține că o eventuală suspendare a acțiunii articolului contestat nu este justificată, motiv pentru care ea va respinge acest capăt al sesizării.