Consiliul Superior al Magistraturii a lansat concurs pentru desemnarea unui membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial din data de 15 martie.

Potrivit documentului, termenul limită pentru înscrierea în concurs este 30 de zile din data publicării anunțului, adică până la mijlocul lunii aprilie.

Menționăm că, în octombrie anul trecut, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat un concurs similar, însă nimeni nu a participat.

Potrivit legislației în vigoare, membru al Colegiului de evaluare poate fi o persoană care se bucură de o reputație ireproșabilă și cu un statut bun în societate, acesta urmând să respecte restricțiile specificate în art. 8 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului. De asemenea, reprezentantul societății civile trebuie să:

  • dețină cetățenia Republicii Moldova;
  • cunoască limba română;
  • aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • nu aibă antecedente penale;
  • nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  • cunoască legislația în domeniu.

Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor este un organ specializat al CSM. Acesta activează în următoarea componenţă: cinci judecători de la instanţele de toate nivelurile, după cum urmează: doi judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, doi judecători de la curţile de apel şi unu judecător de la judecătorii; doi reprezentanţi ai societăţii civile. Mandatul membrului Colegiului de evaluare este de patru ani, iar un membru al Colegiului nu poate fi ales sau numit pentru două mandate consecutive.