Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a lansat concursul pentru ocuparea unei funcții de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din rândul societății civile. Funcția a devenit vacantă în data de 17 ianuarie, după expirarea împuternicirilor exercitate de Oxana Rotari.

Candidaţii din rândul reprezentanţilor societăţii civile pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii cererile de participare la concurs până la data de 15 februarie 2021 inclusiv, anexând, după caz, următoarele acte:

  • procesul-verbal privind recomandarea candidaturii pentru funcţia de membru, în cazul în care persoana este propusă de o organizaţie;
  • curriculum vitae cu o poză color (se prezintă şi în forma electronică - email: aparatul@csm.md);
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • cazierul judiciar;
  • referinţă de la ultimul loc de lucru;
  • declaraţia de avere și interese personale;
  • declaraţia pe propria răspundere privind întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 8 din Legea privind statutul judecătorului.

Actele menţionate la lit. e), f), g) se prezintă în original, iar celelalte acte se prezintă în copii autentificate.

Colegiul de evaluare este constituit din șapte membri, dintre care cinci judecători de la instanţele de toate nivelurile, după cum urmează: doi judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, doi judecători de la curţile de apel şi un judecător de la judecătorii. Alți doi membri în Colegiu sunt desemnați de CSM din rândul societăţii civile. Potrivit normelor legale, sedinţele Colegiului sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin cinci membri.

Activitatea Colegiului a fost blocată încă la sfârșitul lunii octombrie 2020, după ce au expirat mandatele exercitate de doi magistrați: Nelea Budăi, de la Curtea de Apel Chișinău și Dumitru Gherasim, de la Judecătoria Bălți. O lună mai târziu a expirat și mandatul lui Ion Talpă, președintele interimar al Curții de Apel Bălți. După expirarea mandatului exercitat de Oxana Rotari, în cadrul Consiliului au rămas doar doi membri cu drepturi depline. Este vorba despre judecătorul Iurie Diaconu, de la Curtea Supremă de Justiție și reprezentantul societății civile Elena Demian.

Amintim că, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a lansat repetat și concursul pentru suplinirea funcției de membru în componenţa Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor din rândul magistraților Curţii Supreme de Justiţie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 1 februarie.