Membrul Consiliului Superior al Magistraturii Petru Moraru a fost desemnat în calitate de membru permanent al Comitetului de Conducere în cadrul proiectului ”Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”, implementat de Oficiului Consiliului Europei la Chișinău. O deciziei în acest sens a fost luată, recent, de Plenul CSM.

Potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii, ”Acțiunea împotriva corupției în Republica Moldova” este o intervenție adresată țării, finanțată de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA. Intervenția se concentrează pe abordarea priorităților cheie și necesităților esențiale din Republica Moldova, care sunt în strânsă legătură cu procesele de reformă inițiate de guvern și obligațiile acestora în ceea ce privește implementarea standardelor internaționale în lupta împotriva corupției și recomandările de monitorizare aferente.

Astfel, va fi oferită asistență în reformele legislative, reformele de politici și cele instituționale, abordând recomandările restante din cea de-a patra Rundă de Evaluare a Grupului de state împotriva corupției a Consiliului Europei (GRECO).

În cadrul proiectului vor fi desfășurate un set cuprinzător de activități, incluzând analize legislative/de reglementare și strategice, evaluări ale riscurilor și activități de consolidare a capacităților și instruire. Scopul proiectului este de a spori capacitățile instituțiilor de a implementa recomandările GRECO. Acțiunile proiectului vor oferi sprijin direct autorităților pentru a remedia deficiențele identificate în cadrul celei de-a patra runde de evaluare GRECO, astfel încât să alinieze măsurile autorităților moldovenești la standardele internaționale și bunele practici pentru prevenirea și combaterea corupției