Pe lângă multitudinea de restricții care ne-au fost aduse de pandemia de COVID-19, mulți dintre cetățeni s-au pomenit în situația că au vacanțele programate și că ar trebui să le anuleze. În cazul în care în vacanță mergem pe cont propriu situația este mai simplă. Însă ce se întâmplă în cazul în care serviciile turistice au fost contractate de la agențiile de turism sau de la turoperatori?

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a anunțat că tot mai mulți consumatori solicită informații despre desfacerea contractelor încheiate cu agențiile de turism sau turoperatori, adică rezoluțiunea contractul privind pachetul de servicii de călătorie.

În situația în care, înainte de începerea vacanței, călătorul este anunțat de către organizator (agenția de turism sau turoperatorul) că este nevoit să modifice oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătoriei (destinația, itinerarul, perioada sejurului, anumite cerințe speciale ale călătorului) sau propune să majoreze prețul pachetului turistic cu mai mult de 8%, atunci există două soluții: 

  • fie călătorul acceptă modificare propusă (acceptarea trebuie să aibă loc într-un termen rezonabil propus de organizator); 
  • fie declară rezoluțiunea fără a plăti vreun comision de rezoluțiune.

În contextul situației create, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței atenționează agențiile de turism că dacă sunt în imposibilitate de a asigura desfășurarea sejurului, și informează călătorul în termenul legal, urmează să restituie călătorului toate plățile efectuate pentru pachet. În acest caz, organizatorul nu va achita despăgubiri. La fel, agențiile de turism și turoperatorii sunt atenționați, în baza art. 1601 alin. (5) Cod Civil, că sunt obligați să restituie toate plățile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate nu mai târziu de 14 zile de la data rezoluțiunii. Acest termen este triplat, pe perioada stării de urgență, în conformitate cu prevederile pct. 16 din Anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020.

În cazul în care agenția de turism propune consumatorului un pachet de substituție, atunci acesta trebuie să fie de o calitate echivalentă sau superioară.  În cazul în care modificările aduse contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau pachetului de substituție au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului.

La fel, călătorul are dreptul la rezoluțiune în orice moment înainte de începerea călătoriei, indiferent de motiv, inclusiv de frica de nesiguranță în contextul pandemiei. În cazul în care declară rezoluțiunea, agenția de turism este în drept să rețină un comision de rezoluțiune adecvat și justificabil. În contract pot fi prevăzute comisioane de rezoluțiune standardizate rezonabile. Dacă contractul nu prevede comisioane de rezoluțiune standardizate, mărimea comisionului de rezoluțiune corespunde prețului pachetului din care se scad economiile de costuri și veniturile generate de valorificarea pe altă cale a serviciilor de călătorie. 

Mai mult, călătorul are dreptul să declare rezoluțiunea înainte de începerea călătoriei fără a plăti vreun comision de rezoluțiune în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinație. În acest sens, perioada de carantină sau starea de urgență în țara de destinație poate constitui un motiv rezonabil de rezoluțiune.

În cazurile în care un pachet turistic este anulat din alte motive decât anularea zborului avia, consumatorii nu pot solicita compensații în temeiul Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.