În Monitorul Oficial din 16 august au fost prezentate rezultatele deetatizării proprietății publice în primul semestru al anului 2019.

În perioada de referință, ca urmare a concursului comercial organizat în perioada 12.10 – 12.12.2018, a fost privatizat pachetul de acțiuni al statului din S.A. ”Tutun-CTC”, în număr de 5.076.982 unități (90,81%) de către Î.C.S. ”Le Bridge Corporation Limited” S.R.L. Acțiunile au fost înstrăinate la prețul de 167.761.000 lei, achitat în bugetul de stat până la data semnării contractului de vînzare-cumpărare (11.01.2019).

În perioada februarie - aprilie 2019, Agenția Proprietății Publice a asigurat procedurile aferente deetatizării acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică B.C. ”Moldindconbank” S.A.

Tot în perioada de referință, în limita competențelor atribuite, au fost avizate studiile de fezabilitate pentru 5 proiecte de parteneriat public-privat, monitorizate contractele de parteneriat public-privat și concesiuni în derulare, înregistrate în Registrul patrimoniului public.

Pe parcursul primului semestru, în bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă de 191,57 mil. lei.

În perioada de referință a fost determinată și valoarea de bilanț a patrimoniului public al Republicii Moldova, conform situației din 01.01.2019, care se estimează la 90 823,37 mil. lei, inclusiv a patrimoniului public gestionat de autoritățile publice centrale – 50 246,2 mil. lei și a celui gestionat de unitățile administrativ-teritoriale – 40 577,17 mil. lei.

Balanța anuală a patrimoniului public s-a majorat în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent cu 9 044,45 mil. lei, ritmul creșterii fiind 11,06%: valoarea patrimoniului public al unităţilor administrativ-teritoriale s-a majorat cu 3 418,7 mil. lei, ritmul creșterii fiind 9,2%, iar al autorităților publice centrale s-a majorat cu 5 625,75 mil. lei, ritmul creșterii fiind 12,61%.

Amintim că la 19 iulie, Parlamentul a instituit moratoriu asupra proceselor de privatizare, concesionare și încheiere a parteneriatelor publice-private cu privire la bunurile publice, proprietate de stat, aflate în derulare. Moratoriul a fost instituit până la prezentarea și aprobarea de către Parlament a concluziilor Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizărilor publice, începând cu anul 2013.