Un bărbat, care și-a procurat un televizor prin intermediul magazinului online ”Smadshop”, a acționat în judecată compania ”Smad Grup”, care gestionează magazinul, după ce la bunul procurat au apărut mai multe defecte.

Consumatorul a indicat că după aproximativ 25 de zile de la procurarea televizorului, a observat că banda din faţă, pe care era gravat logo-ul producătorului, s-a desprins, iar la panoul din spate al televizorului, a apărut o breşă.

Reclamantul s-a adresat companiei cu solicitarea de a soluţiona pe cale amiabilă problema apărută, dar reprezentanții acesteia i-au răspuns că furnizorul companiei a refuzat înlocuirea televizorului sau restituirea contravalorii acestuia, fiind de acord doar cu reparaţia acestuia.

Bărbatul nu a fost de acord cu asemenea soluție și s-a adresat în instanță, solicitând compensarea contravalorii televizorului – circa 1.000 de dolari (prețul bunului la momentul înaintării reclamaţiei), dar și a unei penalități (5% din preţul produsului pentru fiecare zi după expirarea termenului de 14 zile pentru soluţionarea reclamaţiei), precum și a cheltuielilor de judecată. Acesta a indicat că este inadmisibilă apariţia defectelor la un produs de calitate superioară, care a fost folosit într-un regim lejer preponderent în zilele de odihnă, într-un termen de mai puţin de o lună. De asemenea, acesta a indicat că nu este de acord nici cu schimbarea produsului, deoarece acesta nu este în stoc, precum şi din cauza problemelor care apar cu timpul anume la acest model.

Prima instanță a admis parțial acțiunea și a dispus rezoluțiunea contractului de vânzare - cumpărare; încasarea din contul SRL ”Smad Grup” în beneficiul reclamantului a prejudiciului material în mărime de 1.022 dolari, a penalităţii în mărime parţială de 1.584 dolari, a prejudiciului moral în mărime de 3.000 lei, a cheltuielilor judiciare privind asistenţa juridică în mărime de 7.000 lei și a cheltuielilor judiciare privind taxa de stat în mărime de 1.399 lei.

Decizia primei instanțe a fost atacată cu apel de ambele părți. Pârâtul a solicitat emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii doar în partea rezoluțiunii contractului și încasarea prejudiciului material cauzat în sumă de 1.022 dolari, cu respingerea celorlalte pretenții. Reclamantul, la rândul său, a solicitat casarea hotărârii primei instanțe în partea respingerii pretențiilor înaintate, cu emiterea unei decizii prin care să se dispusă suplimentar încasarea sumei de 7.613 lei cu titlu de penalitate, a prejudiciului moral cu titlu de 17.000 lei, a cheltuielilor de traducere în mărime de 465 lei și cheltuieli de executare în sumă de 2.824 lei.

Curtea de Apel a admis doar apelul reclamantului și a casat parțial hotărîrea instanței inferioare în partea cerinței privind încasarea cheltuielilor judiciare. Instanța a dispus încasarea din contul SRL ”Smad Grup” a cheltuielilor judiciare formate din cheltuieli pentru asistența juridică în mărime de 3.000 lei, cheltuielilor de executare în mărime de 2.824 lei și cheltuielilor pentru traducere în mărime de 465 lei.

Decizia instanței de apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Potrivit Legii privind protecția consumatorului, la care au făcut trimitere magistrații, prejudiciul (inclusiv moral) se repară de către vânzător, prestator dacă a fost cauzat pe parcursul:

  • termenului de valabilitate – la produsele pentru care se stabileşte acest termen;
  • duratei de funcţionare – la produsele de folosinţă îndelungată;
  • a 2 ani – la produsele pentru care nu este prevăzută stabilirea termenului de valabilitate sau duratei de funcţionare.

Prejudiciul moral cauzat consumatorului de către producător, vânzător, prestator prin încălcarea drepturilor lui prevăzute de prezenta lege, precum şi de alte acte normative, se repară în mărimea stabilită de instanţa judecătorească. Prejudiciul moral se repară indiferent de repararea prejudiciului material cauzat consumatorului.