Salariații care au activat în temeiul unui contract individual de muncă declarat nul au dreptul la remunerare pentru serviciile prestate. Codul muncii urmează să fie completat cu o normă specifică în acest sens.

Totodată, autoritățile vor să completeze normele ce reglementează transferul al o altă muncă. Astfel, proiectul propus pentru consultări publice stabilește că salariatul poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiași unități, pe o perioadă ce nu va depăși 14 zile calendaristice consecutive, cu acordul scris al părților. În timpul transferului, angajatorul va păstra locul de muncă de bază al persoanei.

O altă modificare propusă se referă la durata muncii în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Astfel, la unitățile cu flux continuu și la unele lucrări cu regim de muncă neîntrerupt, care nu permit reducerea duratei zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare, salariații vor beneficia de o compensație. Aceasta se va aplica conform regulilor de compensare a muncii suplimentare.

Proiectul stabilește și reguli suplimentare în cazul muncii de noapte. Prin urmare, salariații care urmează să fie transferați la munca de noapte vor fi supuși unui examen medical din contul angajatorului înainte de transfer. Persoanele care vor primi contraindicații în acest sens de la medic vor trebui transferați doar la o muncă de zi, pentru care sunt calificați.

În prezent, controlul medical este obligatoriu doar pentru salariații care prestează într-o perioadă de șase luni cel puţin 120 de ore de muncă de noapte.