Cuantumul valorii de referință pentru calcularea salariilor angajaților Centrului Național Anticorupție (CNA), propus în proiectul Bugetului de stat pentru anul 2019, va reduce substanțial leafa angajaților instituției. Acest fapt va influența în mod negativ exercitarea efectivă a atribuțiilor Centrului. Concluzia se regăsește în raportul anticorupție la proiectul de lege pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019.

Experții anticorupție menționează că o salarizare inadecvată nu este în corelare cu documentele internaționale, în special cu Convenția ONU împotriva corupției, care la art.36 statuează în privința ”resurselor adecvate pentru a exercita sarcinile". Astfel, unele riscuri inerente urmare a implementării politicii de salarizare (cu diminuarea substanțială a salariilor angajaților CNA), fără a se limita doar la acestea, sunt:

  • creșterea fluctuației de cadre/personal, din considerentul că există riscul ca o parte din angajații profesioniști să nu fie atrași de statutul de angajat al Centrului și vor pleca la alte autorități sau în domeniul privat;
  • diminuarea nivelului de responsabilizare în exercitarea efectivă a atribuțiilor funcționale de către angajații Centrului Național Anticorupție (stimularea financiară a angajaților duce la ridicarea nivelului de responsabilizare a acestora și participarea/selectarea la angajare a celor mai profesioniști);
  • interes redus în angajarea în subdiviziunile Centrului Național Anticorupție ținând cont de specificul statutului special al funcției;
  • creșterea vulnerabilităților la comiterea manifestărilor coruptibile.

Astfel, CNA recomandă ca valoarea de referință pentru calcularea salariilor să fie stabilită în valoare de 2.000 de lei, așa cum este pentru angajații Serviciului de Informații și Securitate. Acum, nivelul propus în proiect este de 1.500 de lei.

Totodată, în raportul anticorupție se mai subliniază că Centrul Național Anticorupție a solicitat necesarul de cheltuieli bugetare pentru anul 2019 în sumă de 133,55 milioane de lei, dintre care Ministerul Finanțelor a acceptat doar 121,77 milioane de lei, ceea ce nu acoperă cheltuielile necesare ale instituției. Prin urmare, CNA solicită și majorarea alocațiilor acordate.