Un moldovean a ridicat în cel de-al doilea trimestru al acestui an un salariu mediu lunar de 9044,5 lei, arată datele Biroului Național de Statistică. Cifra este în creștere cu 15,2% față de trimestrul II 2020 și cu 6,8% față de trimestrul I 2021.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu lunar a constituit 7778,5 lei în trimestrul II 2021 (cu 8,5% mai mult față de trimestrul II 2020), iar în sectorul real – 9497,8 lei (cu 17,1% mai mult față de trimestrul II 2020).

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul II 2021 s-au înregistrat în următoarele domenii:

 • informații și comunicații – 21753,9 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 16698,6 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 14251,8 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5184,8 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5206,4 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 6169,3 lei.

Comparativ cu trimestrul II 2020, în toate activitățile economice s-au înregistrat majorări ale câștigului salarial, cele mai semnificative creșteri fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială – cu 36,6%;
 • distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 19,0%;
 • transport și depozitare – cu 18,7%.

Comparativ cu trimestrul I 2021, cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 16,4%;
 • industria extractivă – cu 14,1%;
 • construcții și informații și comunicații – cu 9,3 și, respectiv, 9,2%.

Indicele câștigului salarial real în trimestrul II 2021 față de trimestrul II 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 111,8%.

Numărul mediu al salariaților a crescut în trimestrul II 2021 față de trimestrul II 2020 cu 8,3%, pe fundalul descreșterii indicatorului în cauză în trimestrul II 2020 față de trimestrul respectiv din anul anterior cu 8,2%. Creșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în toate activitățile economice.

Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 83,7% (față de -60,5% în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019);
 • construcții – cu 19,4% (-9,5%);
 • informații și comunicații și tranzacții imobiliare – cu 16,8 și, respectiv, 16,4% (+2,4% și -8,1%).

Comparativ cu trimestrul I 2021, numărul mediu al salariaților a crescut cu 1,4%. Cele mai semnificative creșteri (în special în virtutea caracterului sezonier al activităților) s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 13,3%;
 • industria extractivă – cu 9,7%;
 • construcții – cu 7,6%.

Scăderi ale numărului mediu de salariați în trimestrul II 2021 față de trimestrul I 2021 s-au înregistrat în activitățile:

 • învățământ – cu 1,8%;
 • administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii – cu 0,3%.

*Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați și nu includ datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.