Criterii mai clare pentru accederea în avocatură, executori judecătorești mai responsabili și reguli mai stricte la formarea preturilor pentru serviciile prestate de liberii profesioniști. Acestea sunt doar unele dintre acțiunile Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității justiției 2021-2024, care vizează activitatea profesiilor conexe justiției.

Astfel, Ministerul Justiției propune să fie instituite, până la sfârșitul anului 2021, sancțiuni pentru imixtiunea în activitatea avocaților. Totodată, va fi modificată Legea cu privire la avocatură în vederea stabilirii unor criterii clare și transparente de accedere în profesie și va fi fortificat mecanismului de răspundere disciplinară al apărătorilor.

Avocații care prestează servicii de asistență juridică garantată de stat ar putea fi remunerați mai bine. În perioada următoare, autoritățile propun majorarea treptată a unității convenționale în baza căreia este calculat onorariul acestora.

O altă măsură propusă stabilește fortificarea procedurii de control a executorilor judecătorești și sporirea gradului de responsabilitate al acestora. De asemenea, vor fi elaborate noi reguli privind modul de evidență, de pregătire, păstrare și de predare a arhivei biroului executorului judecătoresc, dar și elaborate lucrări metodice pentru unificarea practicilor de lucru a executorilor judecătorești (ghiduri, comentariu la Codul de executare).

Un alt obiectiv stabilit în Strategie prevede stabilirea unor reguli clare de formare a tarifelor pentru serviciile prestate de notari, dar și a mecanismului de formare a tarifelor pentru serviciile prestate de interpreți și traducătorii autorizați.

Asistența juridică garantată de stat ar putea fi îmbunătățită. În acest sens urmează să fie elaborate standarde de calitate, dar și instituționalizat mecanismul de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat. Totodată, urmează să fie dezvoltat și perfecționat un mecanism de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat.

Rețeaua de parajuristi din Republica Moldova va fi dezvoltată și consolidată până în anul 2024. În acest sens va fi revizuit mecanismul de selectare, contractare și remunerare al acestora, dar și organizate instruiri inițiale și continue.

Standarde de calitate urmează să fie elaborate și pentru serviciile prestate de notari și mediatori. Totodată, urmează să fie efectuată o analiză privind instituirea conceptului unificării metodologiilor de efectuare a expertizelor judiciare, după caz modificarea cadrului legal. În context, autoritățile își mai propun să valorifice potențialul experților judiciari din cadrul birourilor individuale și asociate prin instituirea practicilor de ordonare a efectuării expertizelor judiciare de către aceștia, în special la solicitarea părților.

O dată cu implementarea noii Strategii, actele normative emise de organele profesionale ale profesiilor conexe justiției urmează să fie publicate în Registrul de stat al actelor juridice.