Chiar dacă activitățile de formare ”față în față” au fost suspendate temporar, Institutul Național al Justiției (INJ) vine cu o alternativă de valorificare a potențialului instruirilor la distanță. Formarea online prezintă o metodă modernă de dezvoltare profesională oferind o instruire eficientă și utilă specialiștilor din sistemul justiției.

În acest sens, Institutul Național al Justiției pune la dispoziția beneficiarilor săi cinci cursuri electronice prestate pe platforma de instruire la distanță ILIAS a INJ și două cursuri electronice prestate pe platforma HELP a Consiliului Europei. Toate cele șapte cursuri sunt incluse în Modulul ”Instruiri la distanță” din cadrul Planului INJ de formare continuă pentru anul 2020. Astfel, în perioada 16 – 20 martie 2020 sunt deschise înregistrările la următoarele cursuri:

  • Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
  • Cooperarea juridică internațională în materie penală;
  • Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță;
  • Curs electronic în domeniul antidiscriminării;
  • Interzicerea relelor tratamente în contextual aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive;
  • Justiția în interesul copilului;
  • Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină.

Fiecare curs include prezentări, teste de evaluare a cunoștințelor, scenarii și exerciții de reflecție, fiind asigurate cu tutorat din partea formatorilor INJ.

Judecătorii, procurorii, asistenții judiciari, grefierii, colaboratorii din cadrul instanţelor judecătoreşti, consultanții procurorilor, audienții INJ, formatorii și colaboratorii INJ, avocaţii care acordă asistență juridică garantată de stat pot aplica AICI la mai multe cursuri de instruire la distanță cu condiția ca acestea nu au fost promovate anterior.

Beneficiarii instruirilor vor primi certificate INJ care atestă promovarea cursului/cursurilor în baza rezultatului testării finale.