Modificarea legislației codificate (a Codului civil, Codului penal, Codului contravențional, Codului administrativ, Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală, Codului de executare) ar putea deveni sarcina exclusivă a Ministerului Justiției în următorii trei ani.

O astfel de măsură este prevăzută de Strategia de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022 la obiectivul strategic: eficientizarea procedurilor judiciare și a procedurilor de executare a actelor judecătorești.

Potrivit autorilor documentului strategic, în ultima perioadă au fost operate o serie de modificări în legislația procesual civilă în sensul simplificării și eficientizării acesteia prin introducerea unor proceduri urgente de soluționare a anumitor categorii de cauze, excluderea posibilităților de tergiversare a procesului civil și optimizare a duratei de examinare a cauzelor civile, precum și simplificarea actelor de procedură și motivarea utilizării sistemelor informaționale de către participanții la proces.

Astfel de măsuri au fost operate și în materie contravențională.

Totuși, eficientizarea procedurilor judiciare, dar și a procedurilor de executare a actelor judecătorești vor constitui măsuri de intervenție susținute de Strategie.

În special, urmează a fi eficientizată procedura penală atît la etapa prejudiciară, cât și la cea judiciară, precum și revizuite unele prevederi ale legislației contravenționale în vederea instituirii unor garanții procesuale.

În Strategie se menționează și despre necesitatea fortificării capacităților expertizei judiciare și revizuirea unor termene stabilite de legiuitor pentru soluționarea anumitor categorii de cauze.

Totodată, autorii documentului menționează că, în scopul degrevării instanțelor de o sarcină excesivă, pentru soluționarea unor categorii de cauze se impune analiza oportunității identificării procedurilor necontencioase/administrative ce nu impun în mod obligatoriu intervenţia unui judecător.

Pentru asigurarea stabilității cadrului normativ și evitarea promovării unor concepte contradictorii de către diferite autorități, autorii proiectului consider necesare următoarele măsuri:

  • centralizarea sarcinii de modificare a legislației codificate (a Codului civil, Codului penal, Codului contravențional, Codului administrativ, Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală, Codului de executare) cu împuternicirea expresă a Ministerului Justiției în acest sens;
  • reducerea numărului de inițiative de modificare a legislației codificate și oferirea unui termen rezonabil pentru intrarea în vigoare a noilor instituții/proceduri sau a celor revizuite în scopul adaptării și asimilării cu noile tendințe atât a profesioniștilor, cât și a justițiabililor.

Principalele domenii de intervenție în următorii trei ani, pentru eficientizarea procedurilor judiciare și a procedurilor de executare a actelor judecătorești vor fi:

  • modificarea legislație procesuale și a celei de executare în scopul simplificării și eficientizării procedurilor;
  • fortificarea capacităților expertizei judiciare în vederea obținerii unei soluții obiective și temeinice a instanței de judecată;
  • identificarea mecanismelor extrajudiciare/administrative de soluționare a unor categorii de cauze;
  • prezervarea stabilităţii cadrului normativ şi implicarea actorilor din sectorul justiției în evaluarea şi formularea propunerilor de amendamente.

Drept rezultat, autoritățile își propun să obțină:

  • proceduri judiciare și de executare eficientizate;
  • calitatea sporită a expertizei judiciare și dezvoltarea noilor genuri de expertiză judiciară;
  • mecanisme extrajudiciare de soluționare a unor categorii de cauze identificate/instituite;
  • stabilitatea cadrului normativ asigurată.