Piața de asigurări și-a continuat ritmul de creștere și consolidare, iar anul trecut, gradul de penetrare a asigurărilor a înregistrat un nivel de 0,80%, în descreștere cu 0,16 puncte procentuale, comparativ cu 2017. În același timp, prima de asigurare pe cap de locuitor a constituit 427,94 lei, fiind în creștere cu 21,87 lei comparativ cu anul precedent.

Potrivit unui raport prezentat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), per total, segmentul de asigurări a înregistrat o majorare cu 5,3% a primelor brute subscrise, care au însumat o valoare totală de 1,5 miliarde de lei, față de 2017. Pe parcursul anului de raportare, societățile de asigurări au achitat despăgubiri și indemnizații în sumă totală de 548,99 milioane lei, în creștere cu 8,5%, comparativ cu anul precedent. Raportul despăgubirilor de asigurare față de primele subscrise a constituit 36,16%, înregistrând o majorare cu 1,07 puncte procentuale, comparativ cu nivelul anului precedent.

Piața de asigurări în continuare este marcată de un grad sporit de concentrare, unde șase societăți de asigurare cumulează mai mult de 70% din volumul total de prime. Sectorul rămâne orientat spre asigurările generale, care dețin o cotă de 93,41%, în timp ce asigurărilor de viață le revin 6,59% din volumul total al primelor brute subscrise. Pe de altă parte, asigurările auto au dominat în continuare piața de asigurări, acestora revenindu-le 70,92% din totalul primelor brute subscrise din asigurările generale.