Plenul Consiliului Concurenței a declarat ca fiind compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce să referă la trecerea de la control în comun la control unic asupra întreprinderilor ”M- Inter – Farma” și ÎM ”Excellence” SRL.

Potrivit deciziei  Consiliului, operațiunea de concentrare economică se referă la preluarea de către Maria Morozov, fondator a întreprinderii SA ”M–Inter–Farma” și a ÎM ”Excellence” SRL a controlului unic asupra celor două întreprinderi. Realizarea tranzacției va avea loc în mai multe etape:

a) trecerea de la controlul în comun la control unic asupra întreprinderii SA ”M–Inter–Farma”. Ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare a 50% din acțiunile deținute de Matei Vasile. Astfel, Maria Morozov va deține 100% acțiuni.

b) trecerea de la control în comun la control unic asupra întreprinderii ÎM ”Excellence” SRL”.

În procesul de încheiere a tranzacțiilor ce urmează a fi efectuate, va avea loc vânzarea părților sociale deținute de Vasile Matei și Maria Morozov în întreprinderea ÎM ”Excellence” SRL și cumpărarea acestora de către SA ”M–Inter–Farma”. În urma acestor tranzacții ”M–Inter–Farma” va deține 99,58 la sută din acțiunile ”Excellence”.

În conformitate cu art.22 alin (1) din Legea concurenței operațiunile de concentrare economică sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii depășește 25.000. 000 lei și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10.000.000 lei.