Persoanele fizice şi juridice care sunt în posesia bancnotelor şi monedelor metalice necorespunzătoare circulației (uzate , deteriorate), dar autentice şi cu putere  circulatorie pot efectua schimbul acestora pe bancnote şi / sau monede metalice corespunzătoare circulației la Banca Națională a Moldovei (persoanele fizice) sau la băncile licențiate din Republica Moldova, inclusiv la subdiviziunile acestora (persoane fizice și juridice). Potrivit informațiilor prezentate de BNM, pot fi schimbate bancnotele în caz de:

 • Extindere a murdăriei pe întreaga bancnotă, care duce la micșorarea cu 15 la sută a clarității imaginii;
 • Litere/ cifre (cel puțin două simboluri), amprenta ștampilei sau orice alt desen pe bancnotă;
 • Inscripții lizibile în spectrul ultraviolet, efectuate cu substanțe speciale de către organele statului;
 • Bancnota care are perforații, cu unul sau mai multe orificii, cu diametrul de 3 mm fiecare sau mai mare;
 • Una sau mai multe rupturi sau tăieturi, de cel puţin 15 mm fiecare, pe una din laturile bancnotei;
 • Una sau mai multe rupturi sau tăieturi, cu lăţimea de cel puţin 4 mm şi lungimea de cel puţin 15 mm fiecare, pe una din laturile bancnotei;
 • Bancnota cu o bucată (bucăţi) lipsă, pe cel puţin una din laturi, cu lungimea şi lăţimea de 6 mm sau mai mult.
 • Bancnota la care cel puţin una din laturi este mai mică cu 5 mm decât dimensiunea stabilită.
 • Bancnota reconstituită prin lipirea părților unei bancnote autentice, cu bandă adezivă, lipici sau cu alte mijloace, care acoperă o suprafață mai mare de 10 mm pe 40 mm.
 • Una sau mai multe pete contrastante, care acoperă o porțiune de cel puţin 5 mm;
 • Una sau mai multe pete, îmbibate cu substanță unsuroasă, suprafața fiecăreia constituind cel puţin 15 mm;
 • Decolorarea sau dispariția cernelii de pe o porţiune sau de pe întreaga suprafaţă a aversului sau a reversului în cazul bancnotei spălate sau supuse unor agenţi chimici agresivi;
 • Bancnotă cu cel puţin un colţ lipsă a cărui suprafaţă constituie minimum 8 mm;
 • Bancnota la care firul de siguranţă este deteriorat prin decupare parţială sau totală;
 • Rigiditatea mică a bancnotei rezultă din absența unei texturi ferme, cauzate de murdăria de pe suprafața bancnotei;
 • Bancnota cu plieri multiple aleatorii care afectează înfățișarea acesteia, bancnota mototolită cu un nivel de reflexie sau de rigiditate scăzut;
 • Bancnota îndoită/ cu cel puțin un colț îndoit, dar nu poate fi depliată şi afectează înfățișarea acesteia;
 • Bancnota care a fost ruptă şi reconstituită prin lipirea fragmentelor aparținând aceleiași bancnote, obținându-se suprafața întreagă sau bancnota căreia îi lipsește până la maximum 45% din suprafață.

Însă, nu pot fi schimbată bancnota căreia îi lipsește mai mult de 45% din suprafață, cea în privința căreia sunt motive să se considere că a fost deteriorată în mod intenționat (prin multiplicarea bancnotelor prin decupare etc.), nu se schimbă și se reține pentru a fi predată subdiviziunii teritoriale a Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, nu se schimbă specimenul de bancnotă. Acesta se retrage din circulație şi nu se plătește. Bancnota fără putere circulatorie, al cărei termen de schimb a expirat, se respinge și nu se plătește.

În cazul monedelor BNM susține că, se shimbă moneda care și-a păstrat imaginea pe avers şi revers, dar care în urma deteriorărilor mecanice sau a acțiunii unor factori de mediu și-a modificat forma inițială prin îndoire, lățire, găurire, topire. De asemenea, se schimbă moneda care și-a păstrat imaginea pe avers şi revers, dar și-a schimbat culoarea în urma acţiunii unor factori de mediu agresiv. Monedă metalică fără putere circulatorie, al cărei termen de schimb a expirat, se respinge și nu se plătește.

Bancnotele/monedele metalice depuse la bănci de către persoane fizice şi juridice şi care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice se retrag din circulație şi sunt predate subdiviziunii specializate a Ministerului Afacerilor Interne, pentru stabilirea autenticității acestora.

Pentru bancnotele reținute, banca eliberează depunătorului un document confirmativ.

În cazul schimbului monedei naționale necorespunzătoare circulației la ghișeul BNM în sumă mai mare de 500 (cinci sute) lei, persoana fizică prezintă buletinul de identitate și completează Cererea privind schimbul monedei naționale.