Magistrații Curții Constituționale urmează să decidă dacă prevederea Codului de procedură civilă, care oferă posibilitatea judecătorilor să scoată cauzele de pe rol atunci când reclamantul nu a achitat taxa de stat, încalcă sau nu dreptul persoanei privind accesul la justiție. Sesizarea a fost depusă din oficiu, de către Colegiul judiciar al Curții de Apel Comrat.

Și anume, este contestat art. 267 lit K1) din Codul de procedură civilă. Norma stipulează că instanța judecătorească poate scoate cererea de pe rol în cazul în care, în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, se constată că reclamantul nu a achitat taxa de stat în cuantumul prevăzut de lege.

Autorii spun însă că norma trezește dubii deoarece aplicarea ei contravine prevederilor articolelor 20, 23, 26 și 54 din Constituția Republicii Moldova, care reglementează dreptul de acces la justiție și dreptul de a cunoaște drepturile și obligațiile persoanelor.

Magistrații susțin că prevederea duce la încălcarea nejustificată a termenilor rezonabili pentru examinarea cauzei ca normă componentă a dreptului la apărare și la justiție, dacă termenii de prescripție permit să se depună acțiunea în mod repetat. Totodată, în cazul în care au expirat termenii de prescripție, reclamantul în general este lipsit de dreptul privind accesul la justiție.

Formularea din Codul de procedură civilă nu este suficient de clară, se menționează în document. Și anume, nu este stipulat dacă în timpul aplicării normei instanța este obligată să ofere reclamantului posibilitatea de a achita taxa de stat la faza pregătirii dosarului pentru examinare înainte de a scoate cererea de pe rol.

Sesizarea a fost depusă după ce pe masa magistraților a ajuns un dosar privind recunoașterea nulității și anularea contractului de vânzare-cumpărare a unui bun imobil. Prima instanță a scos cauza de pe rol după ce a stabilit că reclamantul nu a achitat taxa de stat.