Oficiile teritoriale Comrat și Cahul ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) sunt în căutarea parajuriștilor. Prima subdiviziune a Consiliului a prelungit concursul de selectare a șase para-juriști pentru acordarea asistenţei juridice primare, iar oficiul Cahul a anunțat concurs de selectare a doi parajuriști.

La concursurile anunțate pot participa persoanele care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, instruiți special în vederea acordării asistenţei juridice primare membrilor comunităţii. Asistența se acordă din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat.

Cerințele generale față de candidați sunt:

 • studii: juridice incomplete sau studii superioare complete;
 • cunoştinţe şi Abilităţi: cunoştinţe juridice, iniţiativă, responsabilitate, capacităţi de comunicare;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Pachetul Office, Internet;
 • cunoaşterea limbii române şi a limbii ruse este obligatorie;
 • deţinerea diplomei de studii juridice complete va constitui un avantaj.

Pentru a participa la concursurile anunțate, candidații trebuie să depună un dosar cu următoarele documente:

 • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate (Cahul sau Comrat);
 • copia buletinului de identitate;
 • diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
 • scrisoare de motivaţie;
 • ancheta completată de primarul localităţii;
 • declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
 • declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Candidaţii pentru ambele oficii ale CNAJGS urmează să depună dosarele de participare la concurs la Oficiul teritorial selectat (Cahul sau Comrat) până în data de 28 decembrie 2018.

Parajuriștii selectați vor avea următoarele sarcini de bază:

 • furnizarea informaţiilor şi oferirea consultanţei la solicitarea locuitorilor din comunitate;
 • medierea, la solicitare, a conflictelor între membrii comunităţii;
 • organizarea seminarelor şi lecţiilor publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
 • oferirea informaţiilor membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
 • participarea, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
 • direcţionarea cazurilor în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional
 • alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.

Odată selectați, parajuriștii nu vor putea desfășura următoarele activități:

 • activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
 • activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
 • orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
 • orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat.

Potrivit legislației, asistența juridică primară constă în furnizarea de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind actele normative în vigoare, drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept, privind modalitatea de realizare şi de valorificare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară; acordare de consultanţă în probleme juridice; acordare de asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice; acordare a altor forme de asistenţă, care nu intră în categoria de asistenţă juridică calificată.