Ministerul Justiţiei a anunțat concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în instituţiile de arbitraj internaţionale şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale, în acțiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte în fața Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm.

Acțiunea are la bază o cerere în arbitraj împotriva Republicii Moldova, depusă la 20 mai 2020 de Komaksavia Airport Invest Ltd (entitate juridică din Republica Cipru), care deţine 95% din cota parte a SC "Avia Invest" SRL, la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 2 (promovarea și protejarea investițiilor) și art. 4 (exproprierea) al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Prin decizia din 25 mai 2020 al arbitrului de urgenţă numit de Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm, a fost respins ca neîntemeiat demersul înaintat de către Komaksavia Airport Invest Ltd cu privire la măsurile de asigurare provizorii.

La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în arbitraj internaționa:

 • în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;
 • este avocat şi dispune de dreptul de a pleda în faţa Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;
 • are experienţă de reprezentare în faţa instituțiilor de arbitraj internaţionale;
 • are experienţă în domeniul reglementărilor arbitrajului internaţional;
 • să prezinte o declarație pe propria răspundere aferent lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu și acționari din cota parte a SC "Avia Invest" SRL.
 • să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz de arbitraj internaţional care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul investiţional.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje:

 • experienţă în calitate de avocat de cel puţin 10 ani;
 • câştig de cauză în calitate de reprezentant la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm sau  altă  instituţie permanentă de arbitraj internaţional din ţările membre ale Uniunii Europene în ultimii cinci ani;
 • a participat în calitate de reprezentant în soluţionarea diferendelor cu privire la investiţii internaţionale la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm sau  altă instituţie permanentă de arbitraj internaţional din ţările membre ale Uniunii Europene în ultimii cinci ani.

Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:

 • acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în acţiunile înaintate de  în acțiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte în fața Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei;
 • naliza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;
 • participarea, în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova pe cauza sus-numită la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;
 • formularea, redactarea şi prezentare tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;
 • consultarea cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;
 • informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;
 • depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii.

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:

a)      cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;

b)      documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

 • pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate,  a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;
 • pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;

c)      curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;

d)      prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau strine;

e)      documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;

f)       oferta de preţ pentru serviciile solicitate care va indica în Euro (EUR) suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova pînă la soluţionarea definitivă a cazului la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm.

Nu vor fi admişi să participe la concurs candidaţii:

 • care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;
 • care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;
 • care nu a prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi.

Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 22 iunie 2020, ora 09.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: (MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-431, persoana de contact Constantin CACHIŢA, e-mail:constantin.cachiţa@justice.gov.md).

Concursul de selectare a avocaților se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei pe data de 22 iunie 2020, ora 10.00. Participanţii la concurs, sau reprezentanţii acestora au dreptul să  participe la deschiderea ofertelor.  

Mai multe detalii privind modul de prezentare a ofertelor găsiți aici.

Amintim că, la sfârșitul lunii mai, Agenția Proprietății Publice a anunța că a dat în judecată Avia Invest pentru că nu și-a onorat integral obligațiunile prevăzute în contractul de concesiune.